Novi ciklus obuka iz oblasti pripreme i provođenja projekata

Novi ciklus obuka iz oblasti pripreme i provođenja projekata, koji organizuje Razvojna agencija Republike Srpske (RARS), počeo je danas u Istočnom Sarajevu. Obuka, koja će trajati tri dana, organizuje se u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, a prisustvuju joj predstavnici Opštine Rogatica, Ekonomskog fakulteta Pale, turističkih organizacija Istočnog Sarajeva i Kalinovika, kao i Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo.

Ovo je još jedna u nizu obuka koje organizuje RARS, a namijenjena je zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i vođenja razvojnih projekata.

Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar, koji u skladu sa potrebama može, samostalno (ili u projektnom timu), da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.