Nove aktivnosti za podršku preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća bila je domaćin trećeg sastanka upravnog odbora u projektu DanubeChance2.0 koji je održan 30. septembra i 01. oktobra 2019. godine u Banjoj Luci, a kome su prisustvovali projektni partneri iz Mađarske, Njemačke, Austrije, Moldavije, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Hrvatske.
Razgovarano je o pripremi strategije o preduzetništvu „druge šanse“ u Dunavskoj regiji, kao i o formiranju mreže eksperata kako bi se na najadekvatniji način pomoglo preduzetnicima sa poteškoćama. Takođe, partneri su razgovarali i o predviđenoj teorijskoj i praktičnoj obuci za preduzetnike „druge šanse“ koju bi držali uspješni preduzetnici, predstavnici finansijskih institucija i donosioci zakona.
U okviru sastanka obavljena je studijska posjeta Q-lab coworking prostoru kao primjeru dobre prakse u pogledu širenja svijesti o preduzetništvu „druge šanse“ u Republici Srpskoj.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća jedan je od 17 partnera u projektu „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0 i jedini partner iz BiH. Provođenje projekta počelo je u julu 2018. godine i aktivnosti će biti realizovane do juna 2021. godine.
Cilj projekta DanubeChance2.0  je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji.
Projekat sufinansira Evropska unija iz ERFD, IPA, ENI fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020.