Nova prilika za pronalaženje poslovnih partnera

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj i Evropska mreža preduzetništva Italije pozivaju sve zainteresovane poslovne subjekte na poslovne susrete koji se održavaju u okviru Trećeg foruma o Strategiji EU za Jadransko jonsku regiju u Kataniji 24. maja 2018. godine.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće oblasti:

  • Održivi turizam;
  • Povezivanje regiona;
  • Kvalitet životne sredine;
  • Plavi rast;

Registracija, kao i  više informacija u vezi sa događajem, dostupni su na službenoj internet stranici događaja: https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/ , a krajnji rok za registraciju je 22. maj 2018. godine.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske su:

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Sanja Radulovuić, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.