Nova grupa polaznika uči kako pripremiti i uspješno realizovati razvojni projekat

Seminar o temi „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“ za novu grupu polaznika sa područja grada Istočno Sarajevo, počeo je danas.

Seminar organizuje Razvojna agencija Republike Srpske s cilјem obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnih razvojnih agencija, institucija, javnih preduzeća i nevladinih organizacija koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Učesnicima će biti pružena mogućnost da, kroz rad u grupama, pripreme projektne prijedloge prema pristupu logičke matrice koja predstavlјa najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije. Svi polaznici će imati priliku da se upoznaju i o Zakonu o javnim nabavkama BiH i PRAG procedurama.

Nakon ove obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobiće osposoblјen kadar, koji u skladu sa potrebama može samostalno ili u projektnom timu da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.

Do sada je Razvojna agencija Republike Srpske realizovala 34 ciklusa ove obuke za 619 predstavnika lokalnih zajednica, lokalnih razvojnih agencija i drugih institucija širom Republike Srpske.