Nova grupa polaznika edukovana za kvalitetniju pripremu i provođenje razvojnih projekata

Obuku u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata završilo je 16 polaznika iz Banje Luke, Laktaša, Čelinca, Mrkonjić Grada i Jezera. Tokom četiri dana intenzivne obuke, prema logičkoj matrici koja je najrasprostranjenija kod međunarodnih i domaćih donatora, oni su stekli dovolјno znanja da mogu samostalno ili u projektnom timu raditi na pripremi i provođenju projekata.

Rukovodilac Odjelјenja za strateško planiranje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Marica Berić u Razvojnoj agenciji Republike Srpske rekla je da su do sada realizovane 24 ovakve obuke koje je uspješno završilo 428 polaznika iz 51 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

“Kroz obuke je pripremlјeno oko 100 projektnih prijedloga, od kojih su 24 dobila odobrenje za finansiranje iz različitih izvora, a vrijednost projekata je oko 12 miliona KM. Vlada veliko interesovanje za ove obuke pa smo do kraja godine planirali održavanje na još 7 lokacija”, rekla je Berić.

I kandidati koji učestvuju na obuci u Banjoj Luci imaju samo riječi hvale za sadržaj i kvalitet edukacije. Riječ je o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, lokalnim razvojnim agencijama, javnim preduzećima i institucijama na lokalnom nivou.

Zoran Sanković iz Turističke organizacije Banja Luka kaže da je ovo jedna od rijetkih obuka koja na tako sistematičan način, detalјno i sa puno praktičnih primjera prenosi znanja polaznicima.

“Naučili smo kako da usmjerimo naše projekte, na šta posebno da obratimo pažnju kako bismo pripremili kvalitetan projekat”, naveo je Sanković.
Tamara Jošić iz Turističke organizacije Laktaši istakla je značaj dobro pripremlјenih razvojnih projekata za lokalnu zajednicu, koji bi mogli povući znatna sredstva iz različitih fondova.
“To je posebno važno za sektor turizma, naročito sada u periodu nakon pandemije, kada radimo na pobolјšanju turističke ponude. Obuka je vrlo kvalitetna, a osim znanja koja smo dobili već smo uspostavili saradnju sa kolegama iz drugih lokalnih zajednica i institucija sa kojima možemo raditi u budućnosti”, rekla je Jošićeva.

Novi modul obuke, koji je uveden na prijedlog ranijih učesnika, odnosi se na objast javnih nabavki i izazvao je pozitivne reakcije kod svih učesnika.