Njemačke firme traže dobavljače

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva i zajedničke organizacije njemačkih Spoljnotrgovinskih komora (AHK – http://bosnien.ahk.de/bs/o-nama/) i njemačke Savezne asocijacije za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME – http://www.bme.de/en/start/), poziva sva zainteresovana preduzeća da učestvuju u B2B događaju „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana 2016“, koji će biti održan 09.06.2016. godine u Dortmundu. 

Cilj inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja spoje njemački kupci sa odabranim dobavljačima iz zemalja Zapadnog Balkana. Tom prilikom će zainteresovana njemačka preduzeća o svojim konkretnim potrebama voditi direktne B2B matchmaking razgovore sa uspješnim proizvođačima/dobavljačima iz zemalja Zapadnog Balkana, koji djeluju u sljedećim sektorima:
– proizvodnja mašina i postrojenja 
– dobavljači za automobilsku industriju 
– opšta obrada metala
– obrada plastike 
– livnice 
– proizvodnja cijevi, gumenih dijelova i metalnih proizvoda za industriju 
– gradnja metalnih konstrukcija 
– proizvodnja prenosnika/transportera i njihovih dijelova 
– elektrotehnika  
– inžinjerstvo u oblasti elektro hardware-a 
– industrija namještaja.

Za potencijalno učešće u ovom projektu potrebno je, u prvoj fazi, ispuniti prijavu (Tab. 1 – Supplier Sheet), isključivo na engleskom jeziku i u Excelformatu, koja se nalazi u istom dokumentu kao i profili do sada zainteresovane 44 njemačka preduzeća (Tab 2. – All Short Profiles DE Companies), i poslati najkasnije do 22.04.2016. godine na e-mail: sanjin.purgic@ahk.ba.

Prilikom ispunjavanja prijave je bitno da se u potpunosti popuni kolona B, u čijem gornjem dijelu se unose podaci o preduzeću, a u donjem dijelu označavaju njemačka preduzeća sa kojima se žele voditi razgovori. Važno je napomenuti da će biti uzete u obzir samo kompletne prijave i prijave preduzeća koja imaju sopstvenu internet stranicu. 

U drugoj fazi će njemačka preduzeća razmotriti pristigle prijave i izvršiti selekciju onih BiH preduzeća, koja će biti pozvana da učestvuju na razgovorima. Službeni jezik ovog B2B događaja je engleski (opciono njemački) jezik. Preduzeća iz Bosne i Hercegovine koja budu pozvana snose troškove prevoza i smještaja, dok je učešće na B2B razgovorima besplatno.  

Nadamo se da smo vas zainteresovali za ovu inicijativu unapređenja privrede i da ćete se odazvati pozivu da direktno razgovarate sa njemačkim preduzećima, koja traže poslovne partnere iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana.