Neophodno jačanje preduzetničkog duha na univerzitetima

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da svi akteri kreiranja i realizacije obrazovnih politika treba da budu na liniji promjene svijesti radi unapređenja i drugačijeg dimenzioniranja preduzetničke funkcije u visokom obrazovanju.
– Kao najvažnije pitanje vidimo preduzetništvo kao promjenu filozofije, promjenu načina razmišljanja i to od osnovnog preko srednjeg do visokog obrazovanja – rekao je Kasipović nadvodnevnoj Međunarodnoj konferenciji o preduzetničkom učenju.
On je istakao da u preduzetničkom učenju u visokoškolskim institucijama postoji naglašena odgovornost kreatora obrazovnih politika, odnosno nadležnih ministarstva, kao i kompletne akademske zajednice u redizajniranju studijskih programa.
– Definitivno smo u prostoru i vremenu učenja kroz cijeli život, gdje završetak fakulteta ne znači apsolutno da ste kompetentni, ako nema prakse – naglasio je Kasipović i podsjetio da se u tu svrhu krenulo sa Austrijom u dvije kreditne linije od ukupno 13 miliona evra radi tehničkog usavršavanja univerziteta u Srpskoj.
On je izrazio uvjerenje da će konferencija dati impuls preduzetničkom učenju.
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović istakao da je došlo vrijeme da se u BiH ozbiljno sagleda da li visokoškolske ustanove, odnosno visoko obrazovanje, treba izdvojiti iz segmenta obrazovanja i staviti u segment nauke. On je dodao da mora doći do spoja privrede i nauke, te da se visokoškolske ustanove fokusiraju na potpunu saradnju sa privredom, posebno u oblasti tehničkih i prirodnih nauka.
Cilj konferencije je stvaranje i razvijanje preduzetničkog duha na univerzitetima.
Pokrovitelj dvodnevne Međunarodne konferencije o preduzetničkom učenju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a organizator Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske. (SRNA)