Nedovoljna saradnja privrede i škola

Istraživanje provedeno u okviru programa Prilika plus pokazalo je da saradnja između srednjih stručnih škola i privrede u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije dovolјna i da samo u manjem dijelu izlazi u susret potrebama privrede za obučenom radnom snagom koja je spremna da se u kratkom roku uklјuči u proces proizvodnje u punom kapacitetu.

Više od 90 odsto poslodavaca u 74 anketirana preduzeća izjasnili su se da nailaze na velike prepreke kada pokušaju da zaposle kvalifikovanu i obučenu radnu snagu za svoja preduzeća. Kao najvažnije prepreke su navedene manjak znanja i vještina, te nepostojanje stručnih lјudi.

Podaci i zaklјučci dobijeni u provedenom istraživanju poslužiće kao osnova za  naredne korake u povezivanju privrede i srednjih stručnih škola u ovom kantonu.   

Program Prilika plus provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz podršku Vlade Švajcarske.