Naučite kako da zaštitite intelektualno vlasništvo u skladu sa standardima EU

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje radionicu o temi „Zaštita intelektualnog vlasništva u skladu sa EU standardima kao element i preduslov podsticajnog poslovnog okruženja.

Cilj radionice je da se učesnii upoznaju sa mogućnostima raspolaganja intelektualnim vlasništvom u području istraživanja, obrazovanja i inovacija. Radionica je namijenjena malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i inovatorima.

Radionica se odnosi na sljedeće teme:

  1. Upoznavanje sa sistemom zaštite intelektualnog vlasništva
  2. Pregled raspoloživih instrumenata zaštite intelektualnog vlasništva
  3. Procedure i troškovi provođenja mjera zaštite intelektualnog vlasništva
  4. Konkretne mjere zaštite intelektualnog vlasništva
  5. Test provjere efikasnosti obuke

Predavač na radionici je prof. dr Ivan Štefanić ambasador za zaštitu intelektualne svojine  u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Radionica će se održati 27. juna 2018. godine u prostorijama Repubičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane da popune obrzac za prijavu i pošalju ga najkasnije do 22. juna 2018. godine na jednu od navedenih imejl adresa:

dr Bojan Ćudić, tel.:051/222-124, imejl: bojan.cudic@rars-msp.org

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Sanja Radulović, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.