Nastavljena obuka za menadžere u drvnoj industriji

Treći edukativni modul u okviru projekta “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta” počeo je danas u Centru za specijalističke edukacije Format u Sarajevu. 
Projekat se realizuje u saradnji sa Univerzitetom za primjenjene nauke iz Bernu u okviru aktivnosti programa Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a podržava Vlada Švajcarske. Tema modula je „Prozvodni menadžment i planiranje“. 
Projekat “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta” je osmišlјen i pokrenut sa namjerom da polaznicima obrazovnih ciklusa ponudi praktična znanja i vještine koje će primijeniti u svojim kompanijama.
Polaznici obuke su predstavnici višeg i srednjeg menadžmenta renomiranih kompanija iz oblasti prerade drveta i proizvodnje namještaja u BiH kao i stručnjaci koji žele da unaprijede svoja znanja i ažuriraju nastavne materijale prema evropskim standardima. 
Naredni četvorodnevni obrazovni modul o temi „Logistika i proces optimizacije“, održaće se u martu mjesecu u Sarajevu, a završni desetodnevni modul u junu u Švajcarskoj.