Nastavlja se ciklus seminara o razvoju poslovnih zona

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji s njemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ, pokrenula je ciklus seminara o razvoju poslovnih zona, prema usvojenom Akcionom planu za podršku uspostavljanju i razvoju poslovnih zona u RS 2009-2013.
Drugi modul o temi „Razvoj poslovne zone“, održaće se 15.03.2010. godine
u Banjoj Luci, u sali Vijeća naroda, sa početkom u 9 časova.
Seminar o istoj temi održaće se i u Istočnom Sarajevu, 16.03.2010. godine u skupštinskoj sali Opštine Pale, sa početkom u 9 časova.

Seminar će održati Zrinski Pelajić, ekspert za investicionu promociju i razvoj poslovnih zona iz GTZ.
Učesnici seminara steći će važna znanja i razmijeniti iskustva o temama: “Uvod u razvoj poslovne zone”, “Proces osnivanja, opremanja i uspostavljanja poslovne zone – koraci” i “Finansiranje, organizacija i upravljanje poslovnom zonom”.
U radu seminara učestvovaće koordinatori opštinskih uprava i opštinskih razvojnih agencija koji su zaduženi za realizaciju projekata uspostavljanja poslovnih zona i druge poslovne infrastrukture.
U okviru planiranog ciklusa predviđen je i modul o temi “Marketing plan i popunjavanje zone”.