Nastavlјena obuka budućih mentora za mala i srednja preduzeća

Obuka nove grupe od 11 budućih mentora za podršku preduzećima u Republici Srpskoj, započeta u februaru ove godine, nastavlјena je juče i danas onlajn. Obuka se provodi u okviru projekta „Uspostavlјanje i promocija mentoring usluga malih i srednjih preduzeća u zemlјama Zapadnog Balkana – faza 2“ koji podržava Japanska agencija za međunarodnu saradnju, a provodi RARS. Cilј projekta je da se uspostavi kontinuirna mentoring podrška preduzećima u Republici Srpskoj.
Nakon teorijske obuke, kandidati će proći i praktičan dio obuke u samim preduzećima koja iskažu potrebu za mentoring uslugom.
Budući mentori biće osposoblјeni da  identifikuju probleme u preduzeću i usmjere menadžment ka njihovom rješavanju. I ovu grupu mentora kandidovale su lokalne razvojne agencije i lokalne zajednice u Republici Srpskoj. U ovoj grupi su kandidati iz Banjaluke, Han Pijeska, Novog Grada, Laktaša, Srpca, Srebrenice i Osmaka.
Do sada su u Republici Srpskoj sertifikovana 34 mentora, a besplatnu uslugu mentoringa dobilo je  39 privrednih subjekata.