Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u četvrtak Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Obrazlažući Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević je, između ostalog, istakao da društveno preduzeće svoju misiju ostvaruje zapošljavanjem kategorija lica koja se teže zapošljavaju, socijalno i ekonomski isključenih, čime se pruža značajna podrška privredi, a smanjuje teret socijalnih davanja.

Nacrtom Zakona o društvenom preduzetništvu predviđeno je da društveno preduzeće predstavlja pravno lice organizovano u formi privrednog društva, fondacije, udruženja građana, zadruge i ustanove, koje obavlja privrednu djelatnost radi ostvarivanja društvenih i socijalnih interesa uže ili šire zajednice.

Ovim zakonskim rješenjem se nastoji unaprijediti pravno okruženje kojim se podstiče i razvija ova važna oblast, s obzirom da društveno preduzetništvo čini jedan od ključnih faktora unapređenja opšte socijalne i ekonomske politike u Republici Srpskoj.

Naime, društveno preduzetništvo predstavlja organizovanu privrednu djelatnost koja se zasniva na tržišnim principima, a kojim se stvaraju mogućnosti za rješavanje socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, ekonomskih, ekoloških ili drugih društvenih problema pojedinih grupa građana, uže ili šire zajednice, kao i sprečavanja nastajanja i otklanjanje posljedica društvene isključenosti i jačanja društvene solidarnosti.

Nacrtom zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske se uređuju pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva, uslovi i postupak za sticanje statusa društvenog preduzeća, vođenje registra društvenih preduzeća, zadaci i način rada Savjeta za razvoj društvenog preduzetništva, kao i druga pitanja od značaja za društveno preduzetništvo, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva RS.

Nakon usvajanja Nacrta zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, uslijediće i javna rasprava koja će, uvažavajući mišljenja, sugestije i prijedloge svih zainteresovanih strana, omogućiti unapređenje zakonskog rješenja.