Naredne godine praksa u bolje opremljenim školskim radionicama, ali i u preduzećima

Oko 4500 učenika srednjih stručnih škola u Republici Srpskoj u naredne tri godine pohađaće praktičnu nastavu u savremeno opremljenim školskim radionicama, a njih 1000 obavljaće praksu i u preduzećima  zahvaljujući programu Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a finansira Vlada Švajcarske. 
Direktor Agencije Marinko Đukić potpisaće sa partnerima u projektu – Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedor, Razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje, Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboja i Gradom Bijeljina ugovor o nabavci  opreme za školske radionice i preduzeća na kojoj će učenici sticati praktična znanja i vještine koja traži tržište rada. Potpisivanje ugovora obaviće se 15. decembra ove godine u Bijeljini.
Podršku za kvalitetnije izvođenje procesa praktične nastave dobiće 17 srednjih stručnih škola u RS za 24 zanimanja, kao i 70 preduzeća iz sektora poljoprivrede i prerade hrane, zatim šumarstva i prerade drveta, mašinstva i metaloprerade, elektrotehnike, te ugostiteljstva i turizma. Takođe, projektom je obuhvaćena i obuka 40 nastavnika praktične nastave, te 50 instruktora-mentora iz preduzeća, ali i izmjene kurikuluma, ishoda učenja, uspostavljanje dnevnika rada putem kojih će se pratiti rad učenika i sl.
Ukupna vrijednost projekta je oko 865.000 KM, od čega je za nabavku opreme, alata i materijala predviđeno blizu 500.000 KM.
Krajni cilj je da se unaprijedi kvalitet praktične nastave kako bi učenici po završetku školovanja imali znanja i vještine koje odgovaraju potrebama poslodavaca.
Isti ugovor biće potpisan i sa preostalim partnerima u projektu – Mašinskim fakultetom u Banjoj Luci, Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, Gospodarskom/Privrednom komorom Grada Mostara i Privrednom komorom Zeničko-Dobojskog kantona.