Na prodaju zemljište u Poslovnoj zoni Aleksandrovac

Opština Laktaši je raspisala oglas o prodaji građevinskog zemljišta površine 7.020 m2. Parcela koja je predmet prodaje nalazi se u IV zoni građevinskog zemljišta.

Kako se navodi u tekstu oglasa, pravo učešće na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji imaju pravna/fizička lica registrovana/prijavljena u BiH koja mogu imati u svojini proizvodno-poslovni objekat čija je izgradnja predviđena planskim aktom na zemljištu koje se prodaje, te koja su položila kauciju.

Prijave za učešće na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji podnose se na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prijemnoj kancelariji opštinske uprave (br. 9 u prizemlju) ili na web stranici www.opstina-laktasi.com

Prijave sa navedenim prilozima mogu se podnijeti lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu opštine Laktaši, ul. Кarađorđeva br.56 Laktaši sa naznakom “Prijava za učešće na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji za Poslovnu zonu Aleksandrovac – ne otvaraj”.

Usmeno javno nadmetanje – licitaciju provešće Кomisija za provođenje javnog nadmetanja 23. decembra 2021. godine sa početkom u 13h u sali za sastanke zgrade opštinske uprave – I sprat.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nepokretnosti i dokumentaciju o nepokretnosti, koja se prodaje te dobiti tražene informacije u zgradi Opštine Laktaši, drugi sprat, kancelarija broj 41, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: ba.ekapija.com