Modernizacija kabineta praktične nastave

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća potpisala je sa Agencijom za ekonomski razvoj Grada Prijedor PREDA-PD ugovor o realizaciji projekta „Praktična nastava na radnom mjestu- faza 2“ čija je vrijednost 276.500 KM, a koji finansira Vlada Švajcarske kroz program “Prilika Plus”.
Projekat, koji će se provoditi od avgusta 2017.godine do septembra 2018.godine , podrazumijeva modernizaciju i osposoblјavanje kabineta praktične nastave , školskih radionica i kabineta u tri prijedorske škole i jednoj školi u Kozarskoj Dubici.
Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić je istakao da jaka privreda zahtijeva dobar obrazovni sistem koji će da proizvodi kadrove koji su potrebni za naša preduzeća.
– Neophodno je da unaprijedimo praktičnu nastavu i ova sredstva su direktan vid finansijske pomoći kako bi se unaprijedili kabineti da sredoškolci nakon završenog školovanja znaju gdje će i šta da rade, a time dobijemo i zadovolјne poslodavce koji će im omogućiti posao – rekao je Đukić.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je istakao da je ova lokalna zajednica odavno prepoznala potrebu prilagođavanja školstva potrebama tržišta rada i da kroz procese edukacija djeca budu spremna za odlazak na radno mjesto poslije školovanja.
– Ovim ugovorom ćemo omogućiti da se nastavna učila u ovim školama prilagode potrebama odvijanja savremene praktične nastave – rekao je Đaković.