Mladenka Čajević

“Učešće u Akcelerator programu mi je omogućilo da sagledam svoju biznis ideju iz sasvim drugog aspekta. Pomoću programa sam tačno definisala svoju poslovnu ideju i shvatila kako da registrujem biznis i kako da pristupim marketingu i dalјoj organizaciji posla. Naučila kako napisati kvalitetan poslovni i finansijski plan koji su mi neophodni za učešće u drugim programima i konkursima. Takođe sada više shvatam i znam o pravnom i ekonomskom dijelu svog biznisa što će mi nakon registracije olakšati rad.

Pošto sam se i ja po preporuci prijavila na Akcelerator program i uz dobijeno znanje uspjela da osvojim i nagradu, svakako bih svim mladim preduzetnicima i osobama sa poslovnom idejom preporučila učešće u programu. Pored sticanja znanja istakla bih i nova poznanstva sa kreativnim i interesantnim lјudima, kao i sa kvalitetnim predavačima koji nisu štedili svoje znanje.”