Ministri prosvjete na međunarodnom kongresu o stručnoj i profesionalnoj edukaciji i obuci

Ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević, ministar prosvjete, nauke, kulture i sporta Hercegovačko – neretvanskog kantona Rašid Hadžović i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, učestvovaće od 20. do 22.06. 2016. u Vinterturu (Švajcarska) u radu 2. međunarodnog kongresa o stručnoj i profesionalnoj edukaciji i obuci.

Boravak u Švajcarskoj i učešće u radu kongresa od 20. do 22. juna 2016. godine, podržala je Vlada Švajcarske u okviru aktivnosti programa Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Glavna tema događaja biće “Od vještina do napretka – razmjena elemenata uspjeha” sa osnovnim usmjerenjem na međunarodnu razmjenu uspješnih principa koji su razvijeni u različitim sistemima stručnog obrazovanja i obuke.

Kongres je prilika za razmjenu i učenje na iskustvima nastalim u različitim obrazovnim sistemima širom svijeta i da se dođe do osnovnih elemenata uspješnog učenja i provođenja.

U radu kongresa učestvovaće značajni govornici, kako iz Švajcarske tako i iz inostranstva, uklјučujući i istaknute pojedince iz svijeta politike, ekonomije i nauke koji su odgovorni za donošenje odluka u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.