Mentorska podrška u oblasti intelektualne svojine

Program podrške Evropske banke za obnovu i razvoj (EIB) za nematerijalnu imovinu i intelektualnu svojinu u zemljama Zapadnog Balkana u potpunosti finansira petomjesečnu akciju o podizanju svijesti o prednostima intelektualne svojine za MSP i pružanju konsultantske podrške odabranim preduzećima iz regiona.

Konsultantske usluge namijenjene su inovativnim malim i srednjim preduzećima sa ovog područja koja žele razviti svoj posao i zaštititi svoje ideje.

Tim stručnih eksperata za intelektualno vlasništvo izabraće 30 preduzeća za prvu fazu mentoringa i pružiti im podršku u ovoj oblasti, a osam preduzeća dobiće proširen mentoring koji uključuje dubinsku analizu i razvoj strategije i operativnog plana.

Kroz ovaj vid podrške preduzećima će biti ukazano na to kako da na najoptimalniji način da iskoriste svoju nematerijalnu imovinu, kako da na osnovu strategije razviju posao, kako da identifikuju i reaguju na rizike prilikom prodaje proizvoda na međunarodnom nivou, kako da zaštite svoje inovacije i dobiju uvid u aktivnosti konkurenata.

Za pružanje ovog vida podrške mogu se prijaviti početnici u poslovanju i mala i srednja preduzeća iz zemalja Zapadnog Balkana.

Zainteresovana preduzeća treba da popune PRIJAVU i pošalju je nakasnije do 10. septembra 2018. godine.