Mentoring – najznačajniji vid podrške malim i srednjim preduzećima

„Nakon 17 godina uspješne primjene u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega Srbiji, a zatim i Republici Srpskoj, BiH, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, mentoring usluga za mala i srednja preduzeća postaje regionalni brend. Više od 4000 kompanija širom regiona, zahvaljujući ovom besplatnom vidu podrške, unaprijedilo je svoje poslovanje u svim segmentima od finansija, preko proizvodnog menadžmenta, do ljudskih resursa i marketinga“, istaknuto je na panel diskusiji koja je održana u okviru 8. Međunarodnog foruma o saradnji održanog 2. i 3. novembra u Nišu.

Koliko je mentoring koristan za kompanije najbolje potvrđuje primjer „Jugosistema“ iz Niša koji je mentoring uslugu koristio više puta.

„Mentoring je posebno koristan za kompanije u kojima nisu odvojene funkcije upravljanja i vlasništva jer im omogućava da otpočnu proces razvoja menadžmenta, upravljanja ljudima“, rekao je Slobodan Mitić, direktor „Jugosistema“.

Brojni su i drugi benefiti mentoringa. Leskovačka kompanija „DDM Metaling“ kroz proces mentoringa dobila je brojne alate koji unapređuju poslovanje u svim segmentima.

„Naučili smo dosta toga između ostalog i da predložene promjene nije dovoljno samo primjeniti, već i biti istrajan u njihovoj primjeni. Takođe, novu energiju i momentum koji mentori pružaju treba što prije iskoristiti, ne odlagati promjene, jer su najbolji efekti onda kada su prijedlozi primjenjeni odmah“, naglasio je Slobodan Mitić, predstavnik „DDM Metaling“  .

Odgovornost mentora je izuzetno velika zato je važno da imaju odgovarajuće znanje i da ga stalno unapređuju. Prema riječima mentora i direktora Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Dragane Belenzade, za mentora je važno da u kompaniji sa kojom sarađuje kreira dobru atmosferu, kako bi saradnja bila što uspješnija. Činjenica da sveke godine raste interesovanje firmi za mentoring dokazuje da je mentoring program sve bolji.

Uvođenje i jačanje mentoring usluge na ovim prostorima podržala je i još uvijek podržava Japanska agencija za međunarodnu saradnju  – JICA. Hađime Fukuda, zamjenik šefa Kancelarije JICA Balkan Office rekao je da je japanska Vlada ovaj program pokrenula kao podršku društvenom i ekonomskom razvoju regiona.

Šinjićiro Kato, JICA ekspert za MSP Projekat, dodao je da je cilj da se 17 godina iskustva mentoring programa u Srbiji podijeli sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, te da je fokus na tome da se uspostavi standardizovani sistem mentoringa u regionu.

Razvojna agencija Republike Srpske krenula je sa uspostavljanjem mentoring sistema podrške malim i srednjim preduzećima 2018. godine i do danas postigla respektabilne rezultate. Prema riječima Miće Stanojevića, predstavnika projekta u Razvojnoj agenciji Republike Srpske i sertifikovanog mentora, posebna pažnja usmjerena je prema proizvodnim preduzećima, ali i na dalje unapređenje kvaiteta mentoring usluge.

„Nama je važno da čujemo glas preduzeća i da njihovo poslovanje zajedno dalje unapređujemo“, istakao je Stanojević.

Prema riječima Ivana Babića, mentora iz Gradske razvojne agencije Banjaluka, prvi koraci su napravljeni i mentorima u Republici Srpskoj predstoji još puno rada.

„Uvođenje mentoringa jedan je od najznačajnijih oblika nefinansijske podrške, izuzetno koristan za firme i moramo ga još više i bolje promovisati kako bi kompanije shvatile kakvu korist od njega mogu da imaju“, zaključio je Babić.

Republika Srpska trenutno ima 71 certifikovanog mentora za mala i srednja preduzeća. Mentoring uslugu dobilo je 66 kompanija a do kraja godine trebalo i da počne i obuka trenera mentora čime će cijeli sistem biti zaokružen i postati u potpunosti samoodrživ.