Mentoring kao podrška razvoju 

Tokom 25 godina poslovanja, firma MTK OMORIKA d.o.o. Han Pijesak bila je fokusirana na primarnu preradu drvene građe. Zahvalјujući programu mentoringa koji je razvila Razvojna agencija Republike Srpske, uz podršku i u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), u prethodne dvije godine je prošireno poslovanje i uvećan tim.

Slavica Ašonja, certifikovana mentorka obučena u okviru ovog projekta, inicirala je saradnju, pozvala osnivača i direktora firme Žarka Mirovića što je bio prvi korak ka aplikaciji.

„Projekat obuke za mentoring a potom saradnje s MTK Omorikom je zahtijevao prilagodlјivost i izdržlјivost, jer je sve počelo u vrijeme korone. Ipak su nadvaladali optimizam i želјa za učenjem. Prvo u fazi obuke za mentore a nakon stečenog znanja bilo mi je važno da animiram lјude iz mog okruženja i ponudim im usluge mentoringa. Zapravo, da u njihove firme prenesem vještine i znanja kojima sam ovladala. Tako sam se javila gospodinu Miroviću koji je prepoznao priliku i imao povjerenja u proces“, kaže mentorka Ašonja.

Klimatski uslovi u istočnom području Repubike Srpske značajno utiču na privredne djelatnosti i dobrim dijelom diktiraju čime se preduzetnici mogu baviti. Tako veći dio strukture privrede opštine Han Pijesak čine šumarstvo i primarna prerada drveta, jer sve što podrazumijeva nove etape, zahtijeva značajna infrastrukturna ulaganja ali i znatno veće troškove u procesu proizvodnje. Upravo to demotiviše preduzetnike da se upuste u procese proširenja.

„Lokacija moje firme je u Han Pijesku, što znači da smo daleko od razvijene infrastrukture. Svaki korak ka promjeni znači povećane proizvodne troškove, i to posebno zbog značajnih energetskih zahtjeva za naredne faze proizvodnje. Zato sam, iskren da budem, mislio da nećemo biti konkurentni ukoliko se upustimo u proširenje djelatnosti. Ipak, nakon dugih i detalјnih razgovora i analize s mojom mentorkom, odlučili smo da krenemo u pravcu nove faze naše obrade drveta. Kao rezultat ovog napora razvijen je i novi proizvod što je značilo i zapošlјavanje dodatnog osoblјa, uglavnom žena što je obogatilo naš tim. Postalo je jasno da je ovaj korak bio pun pogodak jer je donio pozitivne promjene u našem poslovanju“, ističe Mirović.

Kroz strateško planiranje i identifikaciju razvojnih potencijala, mentorka je zajedno s direktorom radila na osmišlјavanju strategije koja bi im omogućila iskorak iz primarne proizvodnje.

Posvećen rad u procesu mentoringa doveo je do prilike da se uz pomoć prikuplјenih podataka i pripremlјene razvojne strategije aplicira na program “Challenge to change”, a potom i na javni poziv Ministarstva privrede i preduzetništva Vlade Republike Srpske. Obje aplikacije su bile uspješne, obezbijeđena su sredstva za potrebnu mehanizaciju i prilika za primjenu strateškog plana.

”Da nije bilo mentoringa koji je omogućio da s našom mentorkom sagledamo cjelovitu sliku – prepreke i prilike za diversifikaciju uz održavanje konkurentnosti, sigurno se ne bismo upustili u proširenje. Mi preduzetnici, naročito u malim i srednjim preduzećima, najčešće obavlјamo puno funkcija i nemamo mnogo vremena za sagledavanje šire slike i prikuplјanje podataka. Uvođenje i najmanje promjene nam djeluje kao ogromno opterećenje i veliki rizik. Prilika da se firma sagleda spolјa, realno i stručno uz mentora – veliko je olakšanje i više od podrške,” rekao je Mirović.

Uspješna priča MTK OMORIKA d.o.o. je jedan od odličnih primjera kako proces mentoringa može da ponudi ekspertizu potrebnu za prepoznavanje potencijala ali i da osnaži lјude u firmi, ohrabri ih da preduzmu korake ka unapređenju i proširenju.

Razvojna agencija Republike Srpske uspostavila je i razvija sistem mentoringa u Republici Srpskoj uz podršku Japanske agencije za za međunarodnu saradnju – JICA u okviru projekta “Jačanje i proširenje mentoring usluga u MSP u zemlјama Zapadnog Balkana”. Do sada je u Republici Srpskoj sertifikovan 71 mentor, a mentorsku uslugu dobilo je 66 privrednih subjekata.