Mentori unaprijedili znanja o internacionalizaciji poslovanja

Kako mentor može podržati internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća, kakva su iskustva u Japanu, a kakva u Republici Srpskoj, bile su glavne teme današnje obuke mentora iz Republike Srpske koja je održana u Banjoj Luci. Obuku je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana (faza 2)“ u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. Obuci je prisustvovalo 19 certifikovanih mentora iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

U okviru obuke koju je vodio Naoja Sakamoto (Naoya Sakamoto), ekspert Japanske agencije za međunarodnu saradnju, predstavljen je primjer dobre prakse preduzeća iz Republike Srpske koje je internacionalizovalo svoje poslovanje, kao i uspješni primjeri izlaska na međunarodno tržište preduzeća u kojima su radili domaći mentori. U okviru obuke, mentori su dobili osnovne alate za internacionalizaciju poslovanja koje mogu primjeniti u budućem radu sa preduzećima.