Mentori učili o primjeni Kaizen prakse u podršci malim i srednjim preduzećima

Šta je „Kaizen“ i koji su koraci njegove primjene u malim i srednjim preduzećima, bila je tema obuke koja je prošlog petka održana u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća. Obuku je držao međunarodni konsultant Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Masaši Jamanaka, a prisustvovalo joj je 16 mentora iz Republike Srpske.
Obuka je organizovana u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća za zemlje Zapadnog Balkana (faza 2)” koji u Republici Srpskoj provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Termin Kaizen (znači „unapređenje“ ili „promjenu nabolje“) je riječ usvojena iz japanskog jezika a odnosi se na filozofiju ili praksu usmjerenu ka kontinuiranom poboljšanju i napretku  proizvodnje i poslovanja.

Ista obuka održaće se i danas u Istočnom Sarajevu za drugu grupu mentora iz Republike Srpske.