Međunarodni poslovni susreti u okviru Regionalnog biznis foruma

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj i Evropska mreža preduzetništva Srbije, u saradnji sa Skupštinom evropskih regiona i Skupštinom AP Vojvodine, a uz podršku Privredne komore Vojvodine i Razvojne agencije Vojvodine, organizuje Međunarodne poslovne susrete u okviru Regionalnog biznis foruma koji će se održati u Novom Sadu 25-27. septembra 2018. godine.

Regionalni poslovni forum organizuje se u okviru redovnog godišnjeg sastanka predstavnika Skupštine evropskih regiona (https://aer.eu/).

Međunarodni poslovni susreti imaju za cilj da dodatno pomognu preduzećima da lakše i brže dođu do domaćih i ino partnera. Preduzeća koja se prijave dobijaju mogućnost da sami izaberu potencijalne partnere prema njihovim karakteristikama i iskazanom interesu za saradnju.

Prvi dan Foruma (25.09.2018) biće organzovano predstavljanje potencijala evropskih regiona i posjeta domaćim kompanijama.

Drugi dan Foruma (26.09.2018.) biće orgnizovani poslovni susreti iz tri sektora:

  • Poljoprivreda i prehrambeni sektor
  • Metalo-prerađivački sektor,
  • Sektor turizma

Osnovni cilj Foruma je da se obezbjedi veći obim razmjene proizvoda sa inostranstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajednička ulaganja i nastupe na trećim tržištima, kao i kroz povećanje saradnje u oblasti razmjene znanja i tehnologije radi ostvarivanja što veće konkurentnosti na tržištu.

Prijavu na međunarodne poslovne susrete u okviru Regionalnog biznis foruma možete izvršti preko sljedećeg linka: http://rbf2018novisad.talkb2b.net/.

Učešće na Forumu je besplatno.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske su:

Aleksandar Vuković, tel: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Dejan Šešlija, tel: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Sanja Radulović, tel: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.