Međunarodni poslovni susreti u okviru konferencije Chii Academy

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj, poziva zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na Međunarodnim poslovnim susretima u okviru konferencije Chii Academy, koji će se održati 23. i 24. maja 2019. godine u Gracu, Austrija. Događaj je organizovan od strane kompanije Perception Park i Evropske mreže preduzetništva Austrije, a Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća je jedan od koorganizatora.

Chii Academy je prvi događaj i platforma posvećena transferu znanja između inženjera, učenika i korisnika aplikacija u sektoru hiperspektralnog snimanja. Chii Academy je posvećena industriji hiperspektralnog snimanja i usmjerena je na tehničke aspekte interdisciplinarnog karaktera. Hiperspektralno snimanje je tehnologija koja ima više područja primjene, na primjer u zdravstvu, reciklažnoj industriji, prehrani, drvnoj industriji i drugim područjima u vezi sa tim.

Program  događaja je podijeljen na predavanja, radionice i konsultacije sa ekspertima.

Registracija, kao i  više informacija u vezi sa događajem, dostupni su na službenoj internet stranici događaja: chiiacademy.com, a krajnji rok za registraciju učesnika je 22. maj 2019. godine.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća:

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org

Sanja Radulović, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org;