„MarketMakers“: Potpisan ugovor sa partnerima u oblasti turizma

U okviru projekta „MarketMakers“ čiji je partner Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), a koji je podržan od strane Vlade Švajcarske, 07.04.2015. godine u prostorijama RARS-a potpisan je ugovor sa turističkom agencijom „Zepter Passport“ i organizatorima turističkih paketa.

Cilj ugovora je partnerstvo sa projektom „MarketMakers“, te izgradnja zajedničke i uspješne saradnje radi uspostavljanja nove funkcije na tržištu u sektoru turizma. Nova funkcija u sektoru turizma odnosi se na organizaciju i razvoj turističkih paketa.

Projekat „MarketMakers“ podstiče rast privatnog tržišta u odabranim sektorima, koji će voditi do kreiranja novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce. Jedan od odabranih sektora je turizam, koji je konstantno rastuća privredna grana u zemlji i regiji, s mnogim poslovnim prilikama.

Naša zemlja ima ogroman potencijal u turizmu, ali nedovoljno iskorišten. Jedan od razloga neiskorištenog potencijala je manjak turističkih paketa, odnosno aranžmana. 

Partneri projekta „MarketMakers“ u sektoru turizma su Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske – RARS i Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, a provodi ga konzorcijum koji čine „Helvetas Swiss Intercooperation“ i „Kolektiv“ d.o.o. (Posao.ba).