Lakše do zaposlenja

U Banjoj Luci je danas otvoren Centar za informisanje, savjetovanje i obuku mladih (CISO) čiji je cilj da mladim nezaposlenim licima do 30 godina pruži usluge savjetovanja, informisanja i profesionalnog osposobljavanja da bi lakše došli do posla.
– Ovo će biti mjesto na kome će mlada nezaposlena lica, koja predstavljaju aktivnu ponudu radne snage, moći da steknu određena znanja i vještine kada je u pitanju aktivno traženje posla – rekla vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje RS, Gordana Latinović.
Ona je dodala da će Centar, peti ovakvog tipa u Srpskoj, mladim ljudima omogućiti pristup internetu, individualno savjetovanje, rad u grupama, kao i obuke iz oblasti rada na računaru i stranih jezika.
Ona je najavila da će do kraja sedmice biti otvoren i CISO centar u Trebinju.
Otvaranje CISO centra provodi se u okviru aktivnosti na realizaciji programa zapošljavanja i zadržavanja mladih na području BiH koje finansira Vlada Španije. (SRNA)