LABEL – sertifikacija digitalnih vještina za starije osobe

Svi se možemo složiti da digitalna pismenost donosi bezbroj koristi za naš lični i profesionalni život. Nažalost, lјudi koji ne posjeduju digitalne vještine, posebno starija generacija (50+), teško se snalaze u rukovanju novim tehnologijama i zbog toga često ostaju u nezavidnom položaju kada su u pitanju mogućnosti digitalnog svijeta.

Projekat „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars, sufinansiran iz sredstava EU u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, okuplјa partnere iz 8 zemalјa koji će ojačati digitalne vještine kod osoba starijih od 50 godina. Projekat ima za cilј razvoj održivih ekosistema koji uspješno pretvara starije radnike u digitalne preduzetnike, pomažući im da steknu želјene vještine, ali i preduzećima da ostanu konkurentna.

Projekat obuhvata 19 partnera u 8 podunavskih zemalјa – Austriji, Bosni i Hercegovini/Republici Srpskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji iUkrajini.

eDigiStars se temelјi na profesionalnoj saradnji – razvojnih agencija, organizacija za stručno osposoblјavanje i obuku odraslih, zavoda za zapošlјavanje, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava, privrednih komora, organizacija za privredni i ekonomski razvoj i ugroženih cilјnih grupa koje rade zajedno kako bi osigurali uspjeh.

Važan dio projekta predstavlјa razvoj tri alata, koji će igrati klјučnu ulogu u procesu kreiranja novih prilika za samozapošlјavanje starijih u digitalnoj oblasti.

Prvi alat POWERYOU osnažiće starije osobe za digitalno samozapošlјavanje, drugi CAMPUS, će prilagoditi relevantne kurseve za starije njihovim specifičnim potrebama, dok će LABEL alat  sertifikovati one starije osobe koje pokažu očekivani nivo digitalnih vještina. Tokom posebnih sastanaka i radionica, koji su se održavali onlajn, zbog pandemije uzrokovane virusom korona, projektni partneri su diskutovali o razvoju alata, koristeći različite metode za interaktivni rad u grupama. LABEL pokazuje kako izgraditi povjerenje i poslodavcima dokazati kompetentnost starijih lјudi.

Opis alata obuhvata faze njegovog nastanka, održivost tokom vremena, kriterijume kvaliteta, kao i njegovu finansijsku održivost, promociju i oglašavanje. U tu svrhu potrebno je proučiti mogućnosti finansiranja odgovarajuće teritorije, uspostaviti vezu sa zainteresovanim stranama i svrsishodnu promociju eDigiStars projekta.

Bliska saradnja sa poslovnim subjektima i informisanje o njihovim zahtjevima, kao i redovan dijalog između partnera i zainteresovanih strana – preduzeća, firmi, političara, pružaoca obuke, zavoda za zapošlјavanje i drugih – su od suštinskog značaja za kvalitetnu obuku i sertifikaciju.

Proces i provođenje akreditacije za nezavisni i priznati sertifikat nije izvodlјiv u okviru projekta. Zbog toga je bitna bliska saradnja sa visokokvalitetnim obrazovnim partnerom koji je prepoznat na tržištu svake teritorije.

Alat LABEL namijenjen je učesnicima koji intenzivno rade sa industrijom ili ih predstavlјaju, npr. privredne komore, udruženja i druge institucije za podršku poslovanju. Uz pomoć ovog alata biće postignuta dva cilјa: prvo, učesnicima eDigiStars projekta biće izdati široko priznati sertifikati. Drugo, uspostaviće se povjerenje u već prekvalifikovanu cilјnu grupu 50+ (ukupno 120 lјudi) kao vrijedne učesnike u digitalizovanom radnom okruženju.

Pilot programi sva tri eDigiStars alata će širiti informacije o njima, demonstrirati na licu mjesta među različitim zavodima za zapošlјavanje i ostalim učesnicima u procesu kako oni rade, proučavaće kako informisati i motivisati nezaposlene starije od 50 godina da učestvuju u digitalnom preduzetništvu obuka.

Takođe, pilot programi imaju za cilј obavještenje da su lјudi stariji od 50 godina, sa eDigiStars sertifikatom kroz LABEL alat, privlačni za zapošlјavanje.

Razvoj alata sadrži i praktične savjete: kako analizirati oglase za posao u digitalnoj oblasti, razumjeti trenutnu situaciju na tržištu i specifične potrebe preduzeća, da bi se napravila direktna veza između preduzeća i pružaoca obuke s cilјem prevazilaženja razlike u vještinama između preduzeća i polaznika, savjet je da se potraže velike, inovativne kompanije u kojima postoji kritička procjena obuke orijentisane na potražnju.

Rad sa malim i srednjim preduzećima takođe nudi različite prednosti: na osnovu njihovih specifičnih poslovnih potreba, mnogi od njih nisu zadovolјni obukom koja je dostupna na tržištu i traže specijalizovanu obuku. U ovom slučaju, eDigiStars sistem im može biti posebno koristan.

Projektni tim ima jedan zajednički cilј, a to je podržati lјude starije od 50 godina da ostanu aktivni i osigurati da društvo Dunavske makroregije ima koristi od njihove snage i talenta.

Razvojna agencija Republike Srpske je jedini partner u projektu iz Bosne i Hercegovine. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, provođenje projekta počelo je 01. jula 2020 godine.