Zoran Arsić

  00387 65 006 325
 zgamarsic@gmail.com
  Karađorđeva br 303, Bijeljina
  Zanimanje: Izrada poslovnog plana, Marketing, Organizacija proizvodnje, Poslovno planiranje, Upravljanje i organizacija MSP, Upravljanje kvalitetom, Unapređenje prodaje, Upravljanje prodajom i nabavkom

Klijenti:
ŠU-MA plast d.o.o. Bijeljina

Kontakt podaci klijenta:

Kontakt osoba: Vlado Božić

Telefon: 065 958 465

E-mail: vlado-bozic©sumaplast.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): novembar 2010. – maj 2011. Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati:

 • Izrada procedura prodaje, proizvodnje i skladištenja
 • Izrada sistema evidencija učinaka zaposlenih u neposrednoj proizvodnji (pojedinačna norma)
 • Izrada kriterijuma za obračun plata zaposlenih u neposrednoj proizvodnji sa stimulativnim i korektivnim mjerama
 • Obuka zaposlenih u tehničkoj pripremi za otvaranje radnih naloga – posebno dio koji se odnosi na evidenciju učinaka zaposlenih u neposrednoj proizvodnji
 • Obuka zaposlenih u neposrednoj proizvodnji za evidentiranje učinaka vlastitog rada
 • Obuka zaposlenih u obračunskoj službi za obradu podataka vezanih za učinke zaposlenih u neposrednoj proizvodnji
 • Izrada preciznih kalkulacija cijene koštanja proizvoda iz proizvodnog programa preduzeća
 • Precizno iskazivanje proizvodnih kapaciteta sa aspekta angažovane radne snage u pojedinim pogonima ili preduzeća u cjelini
 • Praćenje troškova osnovnog i pomoćnog repromaterijala po radnim nalozima i njihovo poređenje sa normativima utrošaka tih repromaterijala

Rezultati projekta analitički gledano su sljedeći :

 • Direktna povezanost između rezultata rada i plata zaposlenih u neposrednoj proizvodnji
 • Racionalno korištenje svih resursa koje dovodi do smanjenja troškova i povećanja produktivnosti kroz stalne racionalizacije i unapređenja tehnološkog postupka
 • Rješavanje pitanja motivacije za kvalitetan rad zaposlenih u neposrednoj proizvodnji
 • Rješavanje pitanja fazne i završne kontrole kvaliteta proizvoda
 • Usklađivanje toka gotovine po osnovu prihoda i rashoda za živi rad neposrednih izvršilaca u proizvodnji i za angažovani osnovni i pomođni repromaterijal
 • Eliminisanje svih neracionalnosti u radu i sprečavanje subjektivnih faktora da utiču na nekontrolisano povećanje materijalnih troškova
 • Precizno izračunavanje kalkulacije cijene koštanja proizvoda iz proizvodnog programa određuje naše mjesto na tržištu sa aspekta konkurentnosti
 • Precizno iskazivanje kapaciteta preduzeća sa aspekta angažovane radne snage ukazuje na naše mjesto na tržištu sa aspekta obima proizvodnje
 • Realan i precizan operativni plan proizvodnje koji garantuje ispunjenje ugovorenih obaveza u predviđenim rokovima
 • Trenutno uočavanje svakog utroška repromaterijala koji probija limit određen normativom utroška i konkretna reakcija na uočenu pojavu odmah po nastanku te pojave

Rezultati projekta gledano integralno su izrazito dobra kontrola najkrupnijih stavki na troškovnoj strani bilansa uspjeha, kao i garancija dobre konkurentske sposobnosti preduzeća.