Zdravko Miovčić

  +387 51 300 241
 eda@edabl.com
  Ravnogorska 24, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Međusobno upoznavanje, očekivanja učesnika treninga, prezentovanje sadržaja i plana izvođenja treninga (mogućnost prilagođavanja), upoznavanje sa najvažnijim teorijskim konceptima, case study – prikaz slučajeva, interaktivna komunikacija, vježbe, rad u grupama – praktična primjena prezentovanih sadržaja, prezentacije urađenog, komentari učesnika, podjela trening materijala, evaluacija treninga.

Klijenti:

Izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine IGA

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Mirko Dejanović
Telefon: 051/ 220-120
E-pošta: d.mirko@inecco.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): Maj – decembar 2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
− Kvalitativno i kvantitativno istraživanje tržišta,
− Kreiranje online baze podataka klijenata,
− Database marketing (osmišljavanje, pokretanje i distribucija biltena),
− Redizajn vizuelnog identiteta i izrada knjige grafičkih standarda,
− Kreiranje korporativnog slogana,
− Priprema plana promotivnih događaja.

Rezultat: Povećana upoznatost i interesovanje ciljne grupe klijenata za proizvodima IGE, inicirani novi poslovi sa postojećim i novim klijentima.

TOP – Tvornica opekarskih proizvoda, Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Dragana Bjelogrlić
Telefon: 051/370-060

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): Februar – april 2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala korištenog u okviru uspješno sprovedene akcije unapređenja prodaje.

“FRUKTA TRADE”, Derventa

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Duško Jevrić
Telefon: 053/310-520
E-pošta:fructa@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 2007-2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Tehnološki projekat fabrike za proizvodnju kečapa i majoneza, te izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP certifikata.

Projekti uspješno realizovani, klijent certifikovan 01. februara 2007. godine.

“TELEGROUP”, Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Milomir Gligorijević
Telefon: 051 321 000
E-pošta:milomir.gligorijevic@telegroup-ltd.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 2007-2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta kvaliteta, serije ISO 9000:2001

“TESLA”, Modriča

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Jelisije Jovićević
Telefon: 053/820-200

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 2005-2006

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta kvaliteta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000.