Zdravko Glušica

  + 387 65 424 243
 mobes5@open.telekom.rs
  Kralja Petra Drugog Karađorđevića 346, Banja Luka
  Ostala područja savjetovanja, Upravljanje kvalitetom

Klijent

HI DESTILACIJA A.D. Teslić

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Dragoljub Stevandić

Telefon: +387 53 431 300

E-mail: office@destilacija.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

20.09.2009-15.01.2010.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 u HI DESTILACIJA A.D. za oblast proizvodnje i distribucije sirćeta i drvenog uglja

Klijent

IZOLIR A.D., Zrenjanin

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Dejan Jovanović

Telefon: :+381 23 561 791

E-mail: office@izolir.rs

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

04.08.2008.-12.05.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 i ISO-OHSAS 18001:2007 za oblast proizvodnje i distribucije polietilenskih cijevi i ostalih cijevi

Klijent

ZAVARIVAŠ D.O.O., Miljakovci

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Zoran Topić

Telefon: +387 52 375 000

E-mail: zavarivac@poen.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

23.03.2009.-14.08.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 za oblast proizvodnje i distribucije čeličnih konstrukcija

Klijent

Home Invest D.O.O.

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Mladen Pavlovski

Telefon: +381 21 674 11 60

E-mail: zavarivac@poen.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

15.01.2010.-15.07.2010.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Implementacija i sertifikacija ISO 9001:2008 za oblast Investicije u građevinarstvu, Izrada idejnog rešenja, izrada glavnog projekta (osnovni i visoki nivo), Projekat enterijera sa prezentacijom, Specijalni projekti (ventilacija, gasne komore, PP sistemi), ishodovanje investiociono-tehničke dokumentacije za izgradnju svih vrsta objekta, Izrada biznis planova i investicionih studija i zastupanje, Projekt menadžment, Marketing projekta i Upravljanje prodajom; Izvođenje svih vrsta građevinskih radova u visokogradnji.