Vesna Stevanović

  +387 66 806 805
 vesna.stevanovic.q@gmail.com
  Vojvode putnika 21 b , Bijeljina
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Klijent: „Vitafon“ d.o.o.

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Miladin Stojanović
Telefon: 055/226-630
E-mail: donluka8@hotmail.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
14.04.2010-u toku

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: „Pro Via“ d.o.o.

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Bojan Stojanović
Telefon: 055/240-360
E-mail: proviadoo@gmail.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
2009-2010 sertifikovan

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: SZPR „Aleksa“

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Radenko Pelemiš
Telefon: 065/584-128
E-mail:

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
21.04.2010-u toku

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008 i HACCP sistema

Klijent: „Atom“ d.o.o.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Milenko Tomanić
Telefon: 055/212-492
E-mail: atomng@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
11.05.2010-u toku

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: „Krinex“ d.o.o.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Ilija Tomić
Telefon:055/203-655
E-mail: krinex@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
11.05.2010.-u toku

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: „Dobojlijek“ d.o.o.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Dragan Arsić
Telefon: 053/241-083
E-mail: dobojlijek@hotmail.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
12.05.2010-u toku

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: Stemark SMB d.o.o.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Ankica Rudić
Telefon: 055/202-881
E-mail: jdjmitrovic@telrad.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
14.05.2010-u toku

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: Mojić d.o.o.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Tešo Mojić
Telefon: 055/356-000
E-mail: info@mojic.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
2007-2009 sertifikovan

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: Novoform d.o.o.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Zoran Arsić
Telefon: 055/351-390
E-mail: novoform@terra.net.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
2007-2009 sertifikovan

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008

Klijent: Nešković osiguranje a.d.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Sandra Jovanović
Telefon: 055/221-330
E-mail: osneskov@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
2006-2007 sertifikovan

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008