Tanja Bošnjaković

  +387 65 699 106
 bosnjakovit@gmail.com
  Raje Baničića 3, Bijeljina
  Interesovanja: FORENZIKA U RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENE USLUGE - PRAKSA, SPOLjNOTRGOVINSKI POSLOVI -PRAKSA,TUMAČENjE PRIMJENE ZAKONA O PDV-U – PRAKSA, ELEKTRONSKO BANKASTVO - PRAKSA, KORIŠTENjE KREDITA U PRIVREDI – PRAKSA

Opis metodologije izvođenja treninga

Uvođenje u samostalno poslovanje, konsultatnstske usluga vođenja knjigovodstvene dokumentacije, poreskih prijava, pružanje usluga u tumačenju Zakona o prezu na dobit, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o PDV-u u BiH, Zakon o radu u R Srpskoj, izvozni poslovi, konslutatnske usluge prilikom uvoznih poslova, pružanje usluga u analizi plasmana kredutnih linija u firmama i ostale usluge

Klijent: Hercegovina Oil plus doo Bijeljina

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Marijana Ćorić

Telefon: 055/414-242

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):Od 2011 do danas, povremeno

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Savjetovanje u primjeni Zakona o PDV-u, konsultacije prilikom izrade finansijskih izvještaja.

Klijent: Z.R. DžONI S.P. Goran Mrkonjić

Kontakt podaci klijenta

        Kontakt osoba: Goran Mrkonjić

Telefon: 065/871-851

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.11.2015- do daljnjeg, svakodnevno

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Konsultantske usluge uvoznog poslovanja, uvođenje i primjena zakonskih procedura u poslovanju, konslultacije pri aranžmanima sa kreditnim linijama i ostali poslovi svakodnevno

Klijent: Smiljana Simić s.p. GRAMER Bijeljina

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Smiljana Simić

Telefon: 065/582-686

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.08.2016 – do daljnjeg, svakodnevno

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Konsultantske usluge knjigovodstvenog poslovanja, uvođenje i primjena zakonskih procedura u poslovanju, konslultacije pri aranžmanima sa kreditnim linijama i ostali poslovi svakodnevno

Klijent: 4 April doo Bijeljina

Kontakt podaci klijenta

        Kontakt osoba: Mišo Stevanović 

Telefon: 055/290-150

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):Povremeno od 2011 godine, mjesečno bar 1 konsultacija

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Konslutacija oko primjene zakona o PDV-u, konsultacije oko primjene Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit