Srećko Stojaković

  +387 65 144 339
 sreckostojakovic@yahoo.com
  Srpskih sokolova 1, Doboj
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Komora ima sertifikovni sistem upravljanja kvalitetom, u skladu sa međunarodnim satandardom ISO 9001:2000.
Definicije procesa Edukacija i Konsalting nalazi se u prilogu.

Klijent: Privredni i drugi subjekti opštine Doboj

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Dalibor Đerić
Telefon: 053 200 371
E-pošta:mdp @teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):26.11.2001. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Intercooperation Switzerland „Municipal Development Programme“

Seminari i radionice na teme:

 • Lokalni ekonomski razvoj;
 • Izgradnja kapaciteta lokalne uprave (infrastruktura, organizacija, strategije, komunikacije, itd.);
 • Upravljanje projektima;
  itd.

Klijent: Privredni i drugi subjekti regije Doboj

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Bojan Vojvodić
Telefon: 051 434 240
E-pošta: bojan.vojvodic@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.01.2003. – 31.12.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
GTZ – Njemačko društvo za tehničku pomoć i saradnju „Promocija malih i srednjih preduzeća u sjevernoj BIH“

Seminari i radionice na teme:

 • Savjetovanje preduzeća u osnivanju;
 • Savjetovanje malih i srednjih preduzeća;
 • Lokalni ekonomski razvoj;
 • Tehnologija klastera;
  itd.

Klijent: Srednje škole regije Doboj

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Silba Ajdarov
Telefon: 051 216 238
E-pošta:silba@bips.no

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.01.2000. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
BIP – Business Innovations Programs „Young Enterprises“

Seminari i radionice na teme:

 • Breinstorming;
 • Timski rad;
 • Definicija poslovne ideje;
 • Osnivanje preduzeća;
 • Istraživanje tržišta;
 • Marketing plan;
 • Biznis plan;
 • Proces proizvodnje/davanje usluga;
 • Knjigovodstvo;
 • Sajmovi;
  itd.

Klijent: Privredni i drugi subjekti regija Banja Luka, Bijeljina i Doboj

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Direktori/sekretari regionalnih komora
Telefon: Telefoni regionalnih komora
E-pošta: adresa regionalnih komora

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):10.06.2008. – 01.09.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
JICA – Japanese International Cooperation Agency „Proizvodni menadžment za zemlje Jugoistočne Evrope“.
U regionalnim komorama Banja Luka, Bijeljina i Doboj održani su jednodnevni seminari na pomenutu temu kojima je prisustvovalo ukupno oko 70 učesnika

Klijent: Privredni subjekti regije Doboj

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Konsultovana lica (oko 50 godišnje)
Telefon: Telefoni konsultovanih lica
E-pošta: adrese konsultovanih lica

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.07.2004. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
„Biznis biro“ – Poslovno savjetovanje

Komorska kancelarija otvorena za sve zainteresovane, u redovnim vremenskim terminima (utorak i četvrtak) od 10.00 – 14.00 časova;
Konsalting na teme:

 • Uslovi za osnivanje firmi (preduzeća ili zanatsko-preduzetničke radnje) u RS;
 • Problematika organizacije poslovanja firme (izrada materijala kod osnivanja preduzeća – Statut, poslovnici, izbor i rad organa uprave, itd.);
 • Problematika tekućeg poslovanja firme (finansijska, tehnološka i druga stručna problematika);
 • Tumačenje zakonske regulative;
 • Problematika licenci i dozvola za obavljanje djelatnosti;
 • Izrada tenderske dokumentacije;
 • Izrada poslovnih planova i tehnoloških projekata;
 • Internacionalizacija malih i srednjih preduzeća;
 • Informacioni sistemi preduzeća;
 • Marketing preduzeća, posebno sajmovi i internet;
  itd.