Slavko Vidović

  +387 65 388 030
 svidovic@gradiska.com

  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Klijent:ISKRA – AEK, Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Gunjić Anđelko, direktor
Telefon: 051 530 785 065 537 498
E-pošta: gunjic_iskra-ae@inecco.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):novembar 2005. ÷ 09.11.2006.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultantske usluge pri uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema standardu ISO 9001:2000.
QMS certifikovan dana 09.11.2006. od TÜV-a.

Klijent:METALAC-MBM, Derventa

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Golub Slobodan, direktor
Telefon: 053 329 027 065 522 426
E-pošta: metalacmbm@gmail.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):26.12.2006. ÷ 08.10.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultantske usluge pri uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema standardu ISO 9001:2000.
QMS certifikovan dana 08.10.2008. od Quality Austria.

Klijent:METALPROM NB, Derventa

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Oro Petrislav
Telefon: 053 329 227 065 532 115

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):29.10.2007. ÷ 09.08.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultantske usluge pri uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema standardu ISO 9001:2000.
QMS certifikovan dana 09.08.2008. od Quality Austria.

Klijent:MEHANIZMI B, Gradiška

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Karaulac Mirko
Telefon: 051 825 560 065 825 731
E-pošta: mehanizmib@rskoming.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):29.10.2007. ÷ 09.08.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultantske usluge pri uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema standardu ISO 9001:2000.
QMS certifikovan dana 09.08.2008. od SGS-a

Klijent:KOMING – PRO, Gradiška

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Vujat Danilo, direktor
Telefon: 051 815 004 065 510 149
E-pošta: dane@koming-pro.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):22.05.2006. ÷ 25.03.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultantske usluge pri uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema standardu ISO 9001:2008.
QMS certifikovan dana od SGS-a

Klijent:BAŠIĆ&SINOVI, Derventa

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba:
Telefon: 053 332 882 065 301 642
E-pošta: basic.d@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):15.12.2008. ÷ 16.06.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultantske usluge pri uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema standardu ISO 9001:2008.
QMS certifikovan dana od SGS-a

Klijent:JUMBO – PET, Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Nježić Momir, direktor
Telefon: 051 530 494 063 790 200
E-pošta: jumbopet@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):15.12.2008. ÷

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Konsultantske usluge pri uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema standardu ISO 9001:2008.
Certifikacija QMS-a slijedi.