Slavko Simić

  +387 65 927 323
 bono@blic.net
  Blagoja Parovića 92/A, Banja Luka
  Zanimanje: upravljanje kvalitetom

SPECIJALISTIČKO ISKUSTVO U PRUŽANjU POSLOVNOG SAVJETOVANjA-REFERENTAN LISTA

Klijent:CODAXY d.o.o.

Projekt od-do (datum):Septembar-Novembar 2011

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izrada strateškog plana i plana prodaje .

Klijent:

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe: Marko Stijak
Telefon: 065/ 978 700
E-pošta: marko.stijak@codaxy.com

Projekt od-do (datum):Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izrada strateškog plana rada preduzeća
Izrada plana prodaj
Urađena strateška analiza i izrađen strateški plan, kao i plan prodaje.

Klijent:NEW MEDIA d.o.o., Banja Luka

Projekt od-do (datum)Juni 2011- Septembar 2011

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Sekundarno istraživanje tržišta, i izrada strategijskog plana preduzeća.

Klijent

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe: Andrej Kaurin
Telefon: 065/ 387 294
E-pošta: andrej.kaurin@gmail.com

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Sekundarnos istraživanje tržišta za plasman platforme e-learning (BiH regionalno i EU)
Strategijsko planiranje

Nakon reorganizacije i prezentacije istraživanja, urađeno novo pozicioniranje preduzeća na tržištu.
Uspostavljen strategijski plan sa jasnim strateškim pravcima preduzeća u narednom periodu.

Klijent:LMAD Koalicija BiH

Projekt od-do (datum):01-15 Mart 2011

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Strateško planiranje koalicije

Klijent

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe: Branka Matić
Telefon: 065/ 797 427
E-pošta: lmad@gmail.com

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Strateška moderacija
Izrada strategijske matrice
Izrada akcionog plana
Urađena moderacija i izrađen strategijski plan sa jasnim strateškim pravcima koalicije u periodu 2011-2114.

Klijent:NEW MEDIA d.o.o., Banja Luka

Projekt od-do (datum):Juni 2011- Septembar 2011
Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Sekundarno istraživanje tržišta, i izrada strategijskog plana preduzeća.

Klijent

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe: Andrej Kaurin
Telefon: 065/ 387 294
E-pošta:andrej.kaurin@gmail.com

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Sekundarnos istraživanje tržišta za plasman platforme e-learning (BiH regionalno i EU)
Strategijsko planiranje

Nakon reorganizacije i prezentacije istraživanja, urađeno novo pozicioniranje preduzeća na tržištu.
Uspostavljen strategijski plan sa jasnim strateškim pravcima preduzeća u narednom periodu.

Klijent:LMAD Koalicija BiH

Projekt od-do (datum):01-15 Mart 2011

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Strateško planiranje koalicije

Klijent

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe: Branka Matić
Telefon: 065/ 797 427
E-pošta:lmad@gmail.com

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Strateška moderacija
Izrada strategijske matrice
Izrada akcionog plana
Urađena moderacija i izrađen strategijski plan sa jasnim strateškim pravcima koalicije u periodu 2011-2114.

Klijent:DEAML R d.o.o., Kotor Varoš
Projekt od-do (datum):Januar 2010-Oktobar 2011

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Istraživanje potreba tržišta za proizvodnju jednokratne hotelske papuče.

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe: Radenko Bubić
Telefon: 051 783 323
E-pošta:dermal@spinter.net

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Istraživanje tržišta vezano za novi proizvodom kompanije DERMAL R (hotelska jednokratna papuča)
Kreiranje i štampanje upitnika,
izrada matrice u SPSS,
ispitivanje na terenu – 80 ispitanika iz cijele BiH
Unos podataka u SPSS i analiza
Realizacija i prezentacija finalnog izvještaja

Klijent:ZELO d.o.o., Visoko

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Mehmed Pozderac
Telefon:061/131-044
E-pošta:mpozderac@yahoo.com

Projekt od-do (datum):August 2009-Novembar 2009

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izrada studije opravdanosti ulaskaMcDonalds na područje BiH, prvog restorana McDonalds McDrive restorana u Sarajevo
Istraživanje poslovne opravdanosti
Pregled i analiza restroana brze hrane u Sarajevu
Analiza finansijske perspektive i održivosti restorana
Odobrena LICENCA za FRANŠIZU prvog McDonalds restorana u BiH

Klijent:BONEL AD, Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Slavko Amidžić
Telefon:05/1212-383
E-mail:bonellic.net

Projekt od-do (datum):Januar 2007-August 2007

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Istraživanje tržišta i zdovoljstva kupaca sa proizvodima (muška, ženska i dječija obuća) u maloprodajnoj mreži od 46 lokala, kao i istraživanje zadovoljstva sa ponuđenim kvalitetom i cijenom cijenom koju nudi preduzeće BONEL AD u Banja Luci.
Kreiranje i štampanje upitnika,
izrada matrice u SPSS,
ispitivanje na terenu – 996 ispitanika iz grada Banja Luka
Unos podataka u SPSS i analiza
Realizacija i prezentacija finalnog izvještaja
Rezultati su dali buduće smjernice za razvoj palete proizvoda i cjenovne grupe koje su prihvatljive za tržište.

Klijent:ŠIK d.o.o., Baraći, M. Grad

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Pero Šikman
Telefon:065/514-859

Projekt od-do (datum):Septembar 2008

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Analiza internih gubitaka u procesu proizvodnje
Analiza radnih mjesta u proizvodnji
Analiza prateće dokumentacije i tehnologije rada
Preporučeno reorganizvoanje procesa proizvodnje u cilju poboljšanja proizvodnih perfomasi, što će usloviti smanjenje gubitaka i povećanje produktivnosti. Preporuka usvojena od strane direktora preduzeća.

Klijent:KOTEKS d.o.o., Tešanj

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Haris Sejdić
Telefon:032/655-782

Projekt od-do (datum):Maj 2006-Juni2006

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Analiza gubitaka u procesu proizvodnje multi momentnom metodom REFA
Analiza procesa proizvodnje
Analiza prateće dokumentacije i radnih lista
Analiza radnih mjesta metodom multi momentnog snimanja REFA metodom
Elaborat o uočenim gubitcima uručen naručiocu posla i date preporuke za smanjenje gubitaka u proizvodnom procesu.

Klijent:SIMPROMAX d.o.o., Novi Grad

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Dragan Bašić
Telefon:052/770-246

Projekt od-do (datum):Maj 2007-Juni 2007

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Marketin plan
Izrada Marketing media palna
Rezultat izrađen marketing plan.

Klijent:AGROKOP Kobatovci d.o.o., Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Ilija Keserović
Telefon:051/580-071

Projekt od-do (datum):Maj 2003

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema i izrada međunarodnih tenderskih procedura
Izrada procedura
Rezultat napravljena procedura za izradu tendera.

Klijent:KLM d.o.o., Prnjavor

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Ilija Keserović
Telefon:051/810-264

Projekt od-do (datum):Maj 2007 August

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Nabavka CAD CAM softvera za dizajniranje i modeliranje 2D/3D obuće
Iznalaženje softvera sa rezacem i ploterom na ino tržištu
Rezultat aktivnosti pronađen CRISPIN DYNAMIC softver sa svim zahtjevanim dodatim alatima i mašinama za modeliranje..

Klijent:Lović d.o.o., Lukavac

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Lović Kenan
Telefon:062/234-200

Projekt od-do (datum):Septembar 2008

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Organizacija poslovnih funkcija
Organizaciono savjetovanje
Rezultat preporučena organizaciona struktura.

Klijent:ODESA and SPORTEK d.o.o., K. Varoš

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Mirko Petreš
Telefon:051/580-071

Projekt od-do (datum):Maj 2007

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pribavljanje odgovorajuće radne snage
Analiza kanala za pribavljanje stručnih radnika za obućarske poslovne aktivnosti
Rezultat preporučeni kanali za iznalaženje radnika.

Klijent:AGROKOP kobatovci d.o.o., Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Ilija Keserović
Telefon:051/580-071

Projekt od-do (datum):Maj 2003

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema i izrada međunarodnih tenderskih procedura
Izrada procedura
Rezultat napravljena procedura za izradu tendera.

Klijent:DELTA d.o.o., Tuzla

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Zoran Kuret
Telefon:063/999-494

Projekt od-do (datum):Septembar 2009

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Istraživanje tržišta za plasman softverskog rješenja, kreiranje baze klijenata .
Istraživanje tržišta
Rezultat je da je program interesnatan i da većina poslovnih sekretara im potrebu za ovim rješenjem jer omogućuje bržu dostupnost podataka i upravljanje sa klijentima.

Klijent:ZZ RAVAN, K. Dubica

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Ranko Čuvrk
Telefon:052/484-608

Projekt od-do (datum):Juni-Septembar 2009

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izrada poslovnog plana
Izrada poslovnog plana za apliciranje za kreditna sredstva
Rezultat je izrađen poslovni plan.

Klijent:Agro Japra PZ, N. Grad

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Milovan Antonić
Telefon:052/484-036

Projekt od-do (datum):Juni-Septembar 2009

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izrada prijedloga projekta
Izrada poslovnog plana za apliciranje za kreditna sredstva
Rezultat je izrađen prijedlog projekta.

Klijent:USAID-Farma projekat, Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Ime kontakt osobe:Esma
Telefon:051/327-530

Projekt od-do (datum):Juni-Septembar 2009

Opis (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
U okviru projekta FARMA izrađeno 32 poslovna plana za samostalna poljoprivredna gazdinstva .
Izrada poslovnog plana za 32 klijenta
Rezultat izrađeni i predati poslovni planovi u USADI-FARMA projakat, kancelarija, Banja Luka.
Referentna lista prikazuje dio klijenata za koje su se provodile konsultantske aktivnosti, i one obuhvataju preduzeća i nevladine organizacije.
Određen broj klijenata nije naveden, jer se određene poslovno savjetodavne aktivnosti ponavljaju, te smatram da ih nije potrebno navoditi. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja stojim Vam na raspolaganju.