Slaviša Jelisić

  +387 51 329 750
 info@lir.ba
  Petra Kočića 1c, Banja Luka
  Zanimanje: Energetska efikasnost

Opis metodologije izvođenja treninga

LIR ima interaktivan i usklađen pristup pri formiranju i izvođenju treninga i pružanja savjetodavnih usluga, pri čemu je svaki treninig formiran u skladu sa potrebama, ulogama i strukturi učesnika i učesničkih grupa. LIR je uspostavio tim iskusnih eksperata koji se angažuju na provođenju zadataka.

Trening se sastoji od sljedećih ključnih elemenata:

Izbor i analiza učesnika

Eksperti iz LIR-a, u uskoj saradnji sa donatorskim osobljem, rade na maksimizaciji učinka i rezultata treninga. Na taj način, LIR provodi analizu profila svakog učesnika treninga prije samog treninga kako bi teme i metode treninga bile usklađene.

Razvoj plana i programa treninga

Trening moduli su bazirani na postojećim modulima koje je LIR razvio kroz svoj prethodni rad i iskustvo, ali su modifikovani kako bi zadovoljili specifične potrebe i kapacitete učesnika treninga.

LIR koristi standardne i prilagođene metode obuke sastavljene od predavanje, pojedinačnog i grupnog rada, „role play“, diskusija, prezentacija, studija slučaja. To ima za cilj uključenje u rad svih učesnika (interaktivan rad). Osim toga, razlike i sličnosti između učesničkih oblasti poslovanja se analiziraju i koriste da bi se unaprijedile njihove vještine.

 Realizacija treninga i savjetovanja

U skladu sa zahtjevima aplikacije, LIR, u toku vremenskog okvira za donatorski program, realizuje trening i obavlja aktivnosti vezane za trening.

U širem značenju, naglasak se stavlja na interaktivan pristup učesnicima, koristeći različite, gore pomenute, elemente treninga (predavanje, pojedinačnog i grupnog rada, „role play“, diskusija, prezentacija, studija slučaja). Trajanje pojedinačnih treninga je jedan dan. Sve vježbe su usmjerene na realne i postojeće primjere iz ciljne oblasti i bližeg okruženja.

Osim treninga, LIR-ovi eksperti su dostupni za dodatnu tehničku pomoć korisnicima treninga kako bi bolje primijenili novostečeno znanje i vještine. Ova tehnička podrška se uglavnom provodi korištenjem telekomunikacionih tehnologija (na daljinu) i nakon završetka treninga/obuke. Vodeći se najboljom praksom i iskustvom, LIR provodi treninge za oko 23 učesnika po jednom treningu. Ovaj broj osigurava interaktivan rad i aktivno sudjelovanje svih učesnika.

Klijent: UNDP PRO Novi Pazar – “Razvoj opština Jugozapadne Srbije” (PRO II Program)

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Radule Risović
Telefon: +381 20 337 300
E-pošta: radule.ristovic@undp.org

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2/2008 – 12/2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Svrha poziva je da provede tehničku pomoć u analizi situacije, razvoja programa treninga i izvođenja treninga regionalnim razvojni agencijama i opštinama. Krajnji rezultat treninga će biti promjena ponašanja i stava opštinskih službenika i zaposlenih u regionalnim razvojnim agencijama u ključnim problemima, unaprijeđenje vještine opština u upravljanju finansijskim projektima i opštinskim projektima; unaprijeđenje opštinskog menadžmenta ljudskim resursima i poslovanja; pružanje pomoći i podrške jačanju i razvoju ljudskih resursa u razvojnim agencijama; obuka i podrška menadžmentu i osoblju regionalnih razvojnih agencija u profesionalnom razvoju njihove organizacije; jačanje organizacionog i tehničkog razvoja opštinskog gradskog i infrastrukturalnog odjela.

Klijent:INTERFOB Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Zoran Vuković
Telefon: +387 51 465417
E-pošta: zoranvuk@yahoo.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):07/2008 – 08/2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Strateško planiranje i upravljanje projektnim ciklusom
Cilj aktivnosti je strateški pripremiti i ojačati članove INTERFOB –a da budu produktivniji, samoodrživi i efikasni u svom radu.

Klijent:SNV – Holandska razvojna agencija

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Aleksandar Mrkobrada
Telefon: +387 51 433390
E-pošta: amrkobrada@snvworld.org

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):7/2007 – 1/2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening i tehnička pomoć u izgradnji lokalnih kapaciteta

Cilj aktivnosti je strateški pripremiti institucije za zaštitu okoline u Bosni i Hercegovini i ojačati šumarska udruženja i parkove prirode da budu samoodrživi.

  • Organizaciona podrška Komisiji za pripremanje i strategiju zaštite okoline u Republici Srpskoj.
  • Podrška Ministarstvu u izvještavanju i informisanju javnosti o problemima zaštite prirode, upravljanju zaštićenom okolinom i zaštiti žive sredine.
  • Podrška i promocija aktivnosti zaštite, čuvanja, edukacije i unaprijeđenja prirode kao i kulturno-istorijskih vrijednosti.
  • Mogućnost primjene primjera pozitivne prakse institucionalnih organizacija svjetskih parkova prirode, Evropske Unije i Balkana.
  • Podrška aktivnom učešću u procesu lokalnog razvoja
  • Jačanje kapaciteta za Udruženje privatnih šumovlasnika „Naša Šuma“
  • Pomoć, priprema, implementacija i monitoring programa i implementacije projekta

Savjetodavna pomoć u aktivnostima usmjerenim ka resornom Ministarstvu i učestvovanju u donošenju, pripremi i izradi novog zakona o šumama i drugih okvirnih dokumenata.

Klijent:Komunalno preduzeće „Čistoća“

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Mirko Stojicic
Telefon: +387 51 304 015
E-pošta:cistoca@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01/2008 – 06/2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izgradnja kapaciteta integrisane prevencije i kontrole zagađenja u Bosni i Hercegovini

Minimizirati nepovoljan uticaj industrijskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini na ljudsko zdravlje i okolinu;
-Jačanje primjene integrisanog čuvanja okoline i prevencije i kontrole zagađenja u BiH;
-Promocija upotreve najboljih dostupnih tehnika (BAT) u industrijskom sektoru;

Jačanje i podrška primjeni Zakona o zaštiti okoline.

Klijent:Komunalno preduzeće „Čistoća“
Preduzeće za preradu drveta i drvnog otpada „Brijest“

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Mirko Stojicic i Mile Divljak
Telefon: +387 51 304 015
E-pošta: cistoca@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):10/2007 – 05/2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Priprema investicionih poslovnih planova u polju reciklaže otpada i obnovljive energije.

Analiza situacije u preduzeću i negovom poslovnom okruženju.
Priprema investicionog plana spremnog za apliciranje kod banaka i drugih finansijskih institucija.