Siniša Janjetović

  +387 65 687 787
 janjetovicsinisa@gmail.com
  Sime Miljuša bb, Banja Luka
  Zanimanje: Organizacija proizvodnje, upravljanje i organizacija MSP, upravljanje kvalitetom

Klijenti:

APIS d.o.o. Novi Grad

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Kovačević Dragomir
Telefon: 052 769 959

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): II/2009 – V/2009
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Organizacija MSP, organizacija proizvodnje,
Razvoj i implementacija sistema upravljanja kvalitetom
ISO 9001:2008

Hidraulika FLEX d.o.o. Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Bodroža Milan
Telefon: 065 682 973

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): XII/2009 – VIII/2010
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Razvoj i implementacija sistema upravljanja kvalitetom
ISO 9001:2008

AGROMETAL d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba:Obradović Vaso
Telefon:065524 759

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): V/2010- VIII/2010
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Razvoj i implementacija sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008

EUROMOTOR Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Zoran Stojanović
Telefon: 051 317 332

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): III/2009- XII/2009
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Organizacija proizvodnje
Razvoj i implementacija sistema upravljanja kvalitetom
ISO 9001:2008