Saša Petković

  +387 65 562 452
 sasa.petkovic@efbl.org
  Kosovke djevojke 10/01, Banja Luka
  Poslovno planiranje

Opis metodologije izvođenja treninga

Treninzi se pažljivo pripremaju u zavisnosti od ciljane grupe. Treninzi se izvode u formi radionica, radom sa malim grupama, pojedinačnim i grupnim prezentacijama, koristeći različite tehnike, kao što su brejnstorming, simulacije istraživanja, igranje uloga, studije slučaja, rad na terenu, istraživanje i dio teoretske prezentacije od strane predavača.

Trening paket uključuje trening materijal, PPT prezentacije, evaluciju treninga i narativno izvještavanje.

Klijent

GTZ i Komisija za koordinaciju pitanja mladih Savjeta ministara BiH

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Nedim Sinanović

Telefon: 061 488 458

E-mail: nedim.sinanovic@gtz.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

04-05.11.2006.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Facilitirao dvodnevno strateško  planiranje, 18 članova Komisije za koordinaciju pitanja mladih Savjeta ministara BiH. Rezultat: definisane izjave o viziji i misiji, strateški pravci i strateški cinjevi o potciljevi Komisije za period 2006-2009.

Klijent

JŠP „Srpske šume“

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: prof. dr Zdravko Todorović, direktor Ekomomskog instituta Ekonomskog fakulteta

Telefon: 051 430 051

E-mail: zdtodor@gmail.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Januar-februar 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Konsultant, član projektnog tima Ekonomskog fakulteta, radio na poglavlju Monitoring i evaluacija

Klijent

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Vladimir Ćorda

Telefon: 051 247 627

E-mail: vladimirc@rars-msp.org

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

15. juli 2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

TAKMIČENjE ZA NAJBOLjU POSLOVNU IDEJU “UNIBL Start-up 2008”

Član Komisije za ocjenu poslovnih ideja i poslovnih planova

Klijent

Administrativna služba Grada Banja Luka

Spektar, agencija za zapošljavanje

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Miroslav Vukajlović

Telefon: 051 314163

E-mail: info@agencijaspektar.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

24-31. maj 2006

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Projekat „Obuči i zaposli“, održao petodnevnu radionicu na temu:“Izrada biznis plana i analiza tržišnog okruženja“. Učesnici treninga: 30 diplomiranih nezaposlenih studenata

Klijent

Vlada Republike Srpske, Sekreterijat za mlade i sport

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Ilija Stojanović

Telefon: 065 545 470

E-mail: ilija.stojanovic@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Apr-Maj 2004.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Šef upravljačkog komiteta: Preduzetništvo i zapošljavanje.

Razvio akcini plan za  Omladinsko preuzetništvo i  zapošljavanje kao dio strateškog dokumenta: Omladinska politika RS za period 2005 – 2010.