Radmila Bojanić

  +387 65 921 921
 radmila.bojanic@mtel.ba
  Kosovke djevojke 21, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Klijent: HITING d.o.o. BANJA LUKA

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Srđan Ćulafić

Telefon: 065 339 777

E-mail: s.culafic@hiting.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 01.06.2008. – 01.05.2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom osnovne serije standarda ISO 9000:2000