Olivera Pejić Radić

  + 387 65 542 219
 oljap74@yahoo.com
  Jovana Jančića 8, Banja Luka
  Zanimanje: upravljanje kvalitetom

Klijent
“Kors”d.o.o. Banjaluka – Laktaši

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba:Slađana Kelečević
Telefon:+ 387 51 310 094; 310 095; 301 894
E-mail:kors@blic
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.03.2006.-05.09.2006.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent:
“Monting Montaža”d.o.o. Bijeljina

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Višnjnica Albijanić
Telefon:++387 55 201 245
E-mail:mmontaza@teol.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
20.02.2006-02.11.2006.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent:
Centar za socijalni rad, Banjaluka

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba:Borka Vukajlović
Telefon:++387 51 348 515
E-mail: csrbl@blic.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

  1. 03.2006-25.04.2007 Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
    Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva klijenata.

Klijent:
“Cvjećarstvo Klindić”, d.o.o.Banjaluka
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba:Tibor Klindić
Telefon:++ 387 51 462 108
E-mail:tibork@yahoo.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.09.2006-24.05.2007.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
“Fratello trade”a.d. Banjaluka
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Mario Derajić
Telefon:++ 387 51 394 110
E-mail: derajic@fratello-trade.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.09.2006–03.05.2007.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
“MKM Communications” d.o.o. Banjaluka
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Ljiljana Zekanović
Telefon:++ 387 51 288 520
E-mail:info@mkm.rs.ba
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.11.2006-25.07.2007.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
“Fast Food Pizzeta”d.o.o.Banjaluka
Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Vida Udovčić
Telefon:++ 387 51 307 002
E-mail:pizzeta@spinter.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
26.01.2007-23.01.2008
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
Opština Šipovo
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Biljana Šegrt
Telefon:++ 387 50 360 010
E-mail:opstinasipo@yahoo.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.12.2006.-27.12.2007.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva korisnika usluga.

Klijent
“KMK”d.o.o. Banjaluka
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Milorad Mirčeta
Telefon:++ 387 51 456 131; 456 132
E-mail:kmk@blic.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.11.2006-.27.09.2007.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
“Orion 3”Banjaluka
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Siniša Sukara
Telefon:++ 387 51 385 202; 389 330
E-mail:orion3bl@yahoo.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.03.2007- 30.10.2007
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
MI “IMPRO”Prijedor
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Siniša Sukara
Telefon:++ 387 52 215 327
E-mail:impro@prijedor.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.02.2008.-25.12.2008.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
“Primaprom”d.o.o. Banjaluka
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Duško Vrhovac
Telefon:++ 387 51 221 780
E-mail:primaprom@blic.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.02.2008.-15.07.2008.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Održvanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
“IMSSTRADE “d.o.o. Banjaluka
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Mlađen Petrović
Telefon:++ 387 51 226
E-mail:imss-trade@blic.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.06.2008.15.10.2008.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.

Klijent
“Maxcomerc”d.o.o. Čelinac
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Miroslav Maksimović
Telefon:++ 387 51 560 660
E-mail:maxcom@teol.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
01.09.2008.- 25.05.2009.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Projektovanje,uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Unapređenje efektivnosti i efikasnosti rada na osnovu unapređenja organizacione strukture i poslovnih procesasa ciljem ispunjavanja zahtjeva i povećanja zadovoljstva kupca.