Olga Karan

  +387 65 600 577
 23.olga@gmail.com
  Podgrmečka 16a , Banja Luka
  Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Izrada plana projekta

Upoznavanje  sa zahtjevima (standarda, oblasti…)

Analiza funkcionisanja postojećih procesa

Obuka korisnika za izradu dokumentacije

Klasificiranje: organizacionih jedinica, radnih mjesta, proizvoda

Utvrđivanje politike, ciljeva i mjernih karakteristika

Izrada procesnog modela poslovnog sistema

Izrada dokumentacije QMS-a, plana i njeno arhiviranje.

Izrada poslovnika QMS-a

Obuka kadra za upravljanje dokumentacijom

Implementacija dokumentacije QMS-a, interne provjere i korektivne mjere

Priprema za eksternu provjeru/ audit

Priprema izvještaja o završenom projektu

Klijent: M&I Systems d.o.o., Bana Milosavljevića 8, Banja Luka 

Kontakt podaci klijenta:

Kontakt osoba: Darinka  Banjac

Telefon: 051/ 222-430

E-mail: darinka@mis-bih.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

01.09.2007. – 23.07.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Rad na projektu uvođenja sistema kvaliteta u preduzeće po standardu ISO 9000:2001 i ISO 9001:2001 u funkciji Predstavnika za upravljanje kavlitetom, sprovođenje internog audita, priprema za eksterni audit.

Klijent: Spalding d.o.o., Bana Milosavljevića 8, Banja Luka 

Kontakt podaci klijenta:

Kontakt osoba: Darko Spasojević

Telefon:  051/233-230

E-mail: darko.spasojevic@spalding.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

01.09.2008. – 30.04.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Izrada biznis planova, edukacija korisnika na sagledavanju analize poslovanja sopstvenog prduzeća i izrada plana za budući period.