Novak Mršević

  +387 65 660 515
 mrsevic.novak@gmail.com
  Braće Jugovića 5, Višegrad
  Upravljanje kvalitetom

Klijent

Fabrika čelične užadi UNIS-USHA, Višegrad, Gavrila Principa 26 


Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Aco Savić

Telefon: 058/ 620 – 851

E-mail: unisusha@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

  1. 08.09.2003 – do danas
  2. 15.10.2008 – do danas

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

  1. konsultantske i inženjering usluge na projektovanju i uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa ISO 9001:2000 (priprema za sertifikaciju, sve godišnje nadzore i resertifikaciju)
  2. konsultantske i inženjering usluge na projektovanju i uspostavljanju sistema upravljanja Laboratorijom (SUL), u skladu sa ISO 17025:2005 (priprema za akreditaciju od strane BATA) 

Klijent

FABRIKA za PROIZVODNjU ŽICE, Srpsko Goražde

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Milosav Krunić

Telefon: 058/ 430-410

E-mail: ng.zica@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

08.09.2003 – do danas

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

konsultantske i inženjering usluge na projektovanju i uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa ISO 9001:2000 (priprema za sertifikaciju, sve godišnje nadzore i resertifikaciju)

 

Klijent

KORAN, Priboj


Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Kosta Ranitović

Telefon: 033/ 55 – 739

E-mail: koran@eunet.rs

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

05.08.2006 – do danas

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

konsultantske i inženjering usluge na projektovanju i uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa ISO 9001:2000 i HACCP, u skladu sa Codex Alimentarius-om (priprema za sertifikaciju i sve godišnje nadzore)

 

Klijent

KREATOR, Sokolac

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Miroslav Stojić

Telefon: 057/ 444-888

E-mail: kreator@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

12.09.2007– do danas

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

konsultantske i inženjering usluge na projektovanju i uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa ISO 9001:2000 i HACCP, u skladu sa Codex Alimentarius-om (priprema za sertifikaciju)