Mladen Todić

  +387 65 176 664
 todic@urc.bl.ac.yu
  Motike 146, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom
Klijent Željeznice Republike Srpske, Doboj
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Mirko Manojlović
Telefon: 053/241-005, 065/990-957
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)Od marta 2009 do maj 2009. godine
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)OSPOSOBLjAVANjA RADNIKA ZA POSLOVE DEFEKTAŽE,  ISPITIVANjA I PODEŠAVANjA  VENTILA SIGURNOSTI VAGONSKIH CISTERNI
KlijentŽeljeznice Republike Srpske, Doboj
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Mirko Manojlović
Telefon: 053/241-005, 065/990-957
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)Od februara 2009 do  mart 2009. godine
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)OSPOSOBLjAVANjA RADNIKA ZA ISPITIVANjE REZERVOARA  KOMPRIMIRANOG VAZDUHA NA  KOČNIM SISTEMIMA ŽELjEZNIČKIH VOZILA
KlijentŽeljeznice Republike Srpske, Doboj  
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Mirko Manojlović
Telefon: 053/241-005, 065/990-957
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)Od  maj 2009 do septembar  2009 godine
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)EDUKACIJE  RADNIKA IZ OBLASTI  KOČNE TEHNIKE NA ŽELjEZNIČKIM VOZILIMA