Mitar Perušić

  +387 65 880 833
 mperusic@teol.net
  Kralja Petra I Karađorđevića 27, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Klijent: PROMEX-V doo Zvornik

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Vaso Đurić
Telefon: 056 319 510
E-pošta: promex@rstel.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 08.01.2009-08.05.2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Implementacija zahtjeva međunarodnog standarda upravljanja okolinom ISO 14001:2004

Klijent: AD Produkt doo Kozarska Dubica

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Božana Arsenić
Telefon: 052 449 120
E-pošta: adprodukt@adprodukt.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 01.09.2008-31.12.2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija zahtjeva standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000

Klijent: AD Fabrika za pocinčavanje Srebrenica

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Nedeljko Trninić
Telefon: 056 440 300
E-pošta: cinkara@spinter.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum) 01/11/2007-01/03/2008
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Implementacija zahtjeva standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000

Klijent: Savez opština i gradova RS

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Brano Jovičić
Telefon: 055 220 270
E-pošta: info@alvrs.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 01/01/2007-30/06/2007

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Implementacija zahtjeva standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 (opštine Bijeljina, Prnjavor, Kozarska Dubica, Novi Grad, Šamac)

Klijent: MD-Company doo Bijeljina

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Miroslav Perić
Telefon: 055 350 319
E-pošta:miroslav.peric@doo-peric.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): 08/06-30/09/2007

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Implementacija zahtjeva standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000