Miroslav Dragić

  +387 65 768 123
 miroslav.dragic@gmail.com
  Tromeđa 2E, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Klijent:Tri Best d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Đuđić Branko
Telefon: 051/394 076
E-pošta: info@tribestbl.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)
15.06.2005-15.12.2005
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Računarom integrisano projektovanje proizvoda i upravljanje proizvodnjom.

Klijent:Mahnjača dd ,Anke Topic bb, 72230 Žepče, BiH

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Saša Jovanović
E-pošta:mahnjaca@tel.net.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):1.10.2003 – 1.04.2004.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Projektovanje i implementacija sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000 podržanog računarskom obradom podataka

Klijent:JKP Vodovod Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Dragan Simić

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):1.03.2003 – …

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Izgradnja i održavanje integrisanog informacionog sistema za upravljanje zalihama materijala.

Klijent:MaxMara
Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Kovačević Savo
Telefon: 065/514139

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2002 godina

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Projektovanje i implementacija sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000 podržanog računarskom obradom podataka;

Klijent:ViZ Zaštita d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: ViZ Zaštita d.o.o. Banja Luka
Telefon: 051 366 045
E-pošta:vzzastita@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2006…

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Projektovanje i implementacija sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000 podržanog računarskom obradom podataka;

Klijent:Elas Komerc d.o.o Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Željko Petrović
Telefon: 051/ 413-068
E-pošta: elas@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2006…

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Projektovanje i implementacija sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000 podržanog računarskom obradom podataka(projekat sufinansiran od Vlade RS);

Klijent:Advokatska firma Sajić

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Sajić Aleksandar
Telefon: 051 277 620
E-pošta:adv.sajic@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2006…

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Projektovanje i implementacija integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2000 (projekat sufinansiran od Vlade RS, Sertifikacija u toku)