Mirjana Grmaš

  + 387 65 293 752
 mirjana.grmas@gmail.com
  18. novembra 14, Bijeljina
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Klijent
d.o.o. „Blagoleks“ Bijeljina

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Jelena Kačarević
Telefon: + 387 55 220 600
Email: office@blagoleks.net
Vođa projekta: Uvođenje Sistem upravljanja kvalitetom i zdravstvenom bezbjednošću proizvoda prema ISO 9001 i HACCP principima
Vrijeme trajanja projekta: Feb.2007. – nov.2007
Opis (cilj, glavne aktivnosti, i rezultat usluge):
Proizvodnja i razvoj dijetetskih i kozmetičkih preparata i distribucija na veliko i na malo lijekova, dijetetskih preparata, pomoćnih ljekovitih preparata, kozmetike i medicinskih sredstava
Rezultati:
Certifikati za sistem upravljanja prema ISO 9001 i prema Codex-u Alimentarius-u,
Stalna poboljšanja postignuta upravljanjem proizvodno-poslovnim Sistemom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001 i HACCAP principima.

Klijent
„Work“ d.o.o. Bijeljina
Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Svetislav Stevanović
Telefon: + 387 55 392 390
Email:office@work.ba
Zadatak/projekt
Od – do (datumi):
Konsultantske usluge uspostavljanja, održavanja i poboljšanja Sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001.
jul 2008-nov.2008
Opis (cilj, glavne aktivnosti, i rezultat usluge):
Postavljanje električne instalacije i opreme. Proizvodnja električne opreme, zemljani radovi za podzemne instalacije, postavljanje vertikalne svjetlosne instalacije, projektovanje elektro faza i trgovina na veliko.
Projektovanje niskonaponske mreže i mreže za javnu rasvjetu.
Rezultati:
Uspostavljen sistem upravljanja za usmjeravanje i kontrolu organizacije u pogledu kvaliteta,
Certifikat ISO 9001.

Klijent
„Mountain“ d.o.o. Sarajevo

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Amira Maculji
Telefon: ++ 387 33 770 320
Email: info@mountain.ba
Zadatak/projekt
Od – do (datumi):
Konsultantske usluge uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom, usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001
Opis (cilj, glavne aktivnosti, i rezultat usluge):
Preduzeće za arhitektonske i inžinjerske djelatnosti, projektovanje i izvođenje radova, vanjsku i unutrašnju trgovinu.
Izvođenje svih vrsta mašinskih instalacija od projektne dokumentacije do konačne izrade kako za klimatizaciju, grijanje, ventilaciju te prateće elektro radove.
Rezultati:
Planiranje, izrada dokumentacije i implementacija ISO 9001

Klijent
„Copitrade“ d.o.o. Bijeljina

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Slobodan Prodanović
Telefon: – 387 55 207 755
E-mail: –
Zadatak/projekt
Od – do (datumi):
Konsultantske usluge uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom, usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001
XI 2009.-VIII 2011
Opis (cilj, glavne aktivnosti, i rezultat usluge)
Rezultat:
Sertifikat ISO 9001

Klijent
d.o.o. Mlin TOMIĆ Bijeljina

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Rada Tomić
Telefon: + 387 55 330 508
E-mail: –
Zadatak/projekt
Od – do (datumi):
Konsultantske usluge uvođenja Sistem upravljanja kvalitetom i zdravstvene bezbjednosti proizvoda prema ISO 9001 i HACCP principima
VIII 2009 – II 2010
Opis (cilj, glavne aktivnosti, i rezultat usluge)
Rezultat:
Sertifikati ISO 9001 i HACCP prema Codex-u Alimentarius-u,

Klijent
„Sporting-MB“ d.o.o. Ugljevik

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Jelica Džuveleković
Telefon: + 387 55 772 205
E-mail: info@sporting-mb.ba
Zadatak/projekt
Od – do (datumi):
Konsultantske usluge uvođenja Sistem upravljanja kvalitetom
I 2011– VII 2011
Opis (cilj, glavne aktivnosti, i rezultat usluge)
Rezultat:
Sertifikati ISO 9001

Klijent
d.o.o.„Blagoleks“ Bijeljina

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Jelena Kačarević
Telefon: + 387 55 220 600
E-mail: office@blagoleks.net
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
Feb.2007. – nov.2007
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Vođa projekta:
Sistem upravljanja kvalitetom i zdravstvenom bezbjednošću proizvoda prema ISO 9001 i HACCP principima.
Područje primjene:
Proizvodnja i razvoj dijetetskih i kozmetičkih preparata i distribucija na veliko i na malo lijekova, dijetetskih preparata, pomoćnih ljekovitih preparata, kozmetike i medicinskih sredstava svih poznatih proizvođača
Rezultati:
Ø Certifikati za sistem upravljanja prema ISO 9001:2000 i prema Codex-u Alimentarius-u,
Ø Stalna poboljšanja postignuta upravljanjem proizvodno-poslovnim Sistemom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001 i HACCP principima.

Klijent
„Mountain“ d.o.o. Sarajevo

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Amira Maculji
Telefon: ++ 387 33 770 320
E-mail: info@mountain.ba
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
Od VIII 2008.- dalja realizacija na čekanju
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Konsultantske usluge uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom, usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001
Područje primjene:
Preduzeće za arhitektonske i inžinjerske djelatnosti, projektovanje i izvođenje radova, vanjsku i unutrašnju trgovinu.
Izvođenje svih vrsta mašinskih instalacija od projektne dokumentacije do konačne izrade kako za klimatizaciju, grijanje, ventilaciju te prateće elektro radove.
Rezultati:
Planiranje, izrada dokumentacije i implementacija ISO 9001:2000