Mira Popović

  +387 65 692 253
 mirap@bl.komorars.ba
  Aleja Svetog Save 70, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treninga

Prilikom uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2008 vrše se i obuke zaposlenih oko uvoeđenja menadžment sistema i obuka za intene proverivače. Sve obuke se vrše tako što se priprme prezentacije u Power Pointu da slušaoci mogu pratiti predavanje putem video bima, a takođe oni dobiju ta predavanja u štampanoj formi.

Klijent:«Elektro Nešo» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Nenad Malić, direktor
Telefon: 051/214 366, 065/587 726
E-pošta:elektroneso@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):03.03.2008 – 27.10.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«Fama» d.o.o. Čelinac

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Radojka Kuzmanović, direktor
Telefon:051/551 282, 065/561 561
E-pošta: fama@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):27.11.2007 – 23.04.2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«Elektro plan» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Darko Klak, direktor
Telefon: 051/461 380, 065/513 867
E-pošta:elektroplan@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):Oktobar 2007 – Aprila 2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«Miltex» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Mile Knežević, direktor
Telefon: 051/ 300 328

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):Novembar 2006 – Oktobra 2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«M&M Izoterm» d.o.o. Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Miloš Mačinković
Telefon: 051/740 883
E-pošta:mmizoterm@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):26.11.2007- 10.04.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«Smrčak» d.o.o. Zvornik

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Dragica Mijatović, direktor
Telefon: 056/210 365
E-pošta smrcakzv@spinter.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):20.08.2007. – 10.08.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«CREDO» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Mirjana Stupar
Telefon: 051/213 960
E-pošta: credo@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):09.10.2006. – 28.05.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«COMPEX» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Nenad Bodiroža
Telefon: 051/301 862, 306 833
E-pošta: compex@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):20.06.2007. – 07.07.2008.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«Flor» d.o.o. Čelinac

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Maja Vujičić
Telefon:065/ 603 400
E-pošta:flor@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):23.11.2006. – 29.11.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«Mushroom» d.o.o. Čelinac

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Milan Zorić
Telefon: 051/552 094, 065/690 058
E-pošta:mushroom@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):26.12.2006. – 10.12.2007.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2000

Klijent:«Dragičević» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Ljubomir Dragičević, direktor
Telefon: 051/ 323 760
E-pošta:dragicevic@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):20.06.2008. – 23.06.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2008

Klijent:«MB Modul» d.o.o. Prijedor

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Milan Mamlić, direktor
Telefon: 052/334 290
E-pošta:mbmodul@poen.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):30.06.2008. – 08.07.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2008

Klijent:«Vodex» d.o.o. Prnjavor

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Ljubiša Vojvodić, direktor
Telefon: 051/663 753, 065/ 530 380
E-pošta:vodex@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):30.06.2008. – 09.07.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2008

Klijent:«Naš dom MB»d.o.o. Gradiška

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Boro Gogić, direktor
Telefon: 051/837 070, 065/ 916 416
E-pošta:nasdom@rskoming.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):26.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2008

Klijent: «Twins prom» d.o.o. Gradiška

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Vladan Zeljaja, direktor
Telefon: 051/814 921, 065/ 855 795
E-pošta:twins@rskoming.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):18.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2008

Klijent:«Montmontaža» d.o.o. Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Uroš Šarić, direktor
Telefon: 051/394 095, 065/ 589 589
E-pošta:montinox@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):20.06.2008. –

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Pružanje konsultantskih usluga na uvođenju sistema menadžmenta kvaliteom prema ISO 9001:2008