Mira Bajić

  +387 65 763 697
 agencija@alfa-konsalting.com
  Cara Uroša 63, Bijeljina
  Diplomirani inženjer agronomije

Usluge koje pruža konsultant Mira Bajić, vlasnik agencije “ALFA KONSALTING”, Bijeljina:

Implementacija standarda

ISO 9001:2015 (Sistemi upravljanja kvalitetom)ISO 14001:2015 (Sistemi menadžmenta životnom sredinom)
ISO 17020:2012 (Ocjenjivanje usaglašenosti – zahtevi za rad različitih tipova tijela koja obavljaju kontrolisanje)ISO 17025:2017 (Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje)
ISO 19011:2018 (Uputstvo za provjeru sistema menadžmenta)ISO 22000:2018 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane)
ISO 27001:2018 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija)ISO 45001:2018 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu)
ISO 50001:2018 (Sistemi menadžmenta energijom)HALAL (Pravila i smjernice za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim vjerskim običajima)
HACCP (Sistem bezbjednosti hrane)GLOBALG.A.P (Međunarodni standard za dobru praksu u agraru)
FSC (Lanac nadzora)BRC (British Retail Consortium standard)
FSSC 22000 (Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane)ORGANIC (Organska proizvodnja hrane)
CE-ZNAK (Usaglašenost proizvoda sa zahtjevima)IFS FOOD (Međunarodni standard za hranu)
ISO 22317:2015 (Smjernice za anlizu uticaja na poslovanje)GMP + FSA (Dobra proizvođačka praksa za životinjsku hranu)
IATF 16949 ( Sistemi menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji)ISO 37001:2016 (Sistemi menadžmenta protiv korupcije)
ISO 31000:2019 (Principi i smernice upravljanja rizikomISO 22716:2007 (Dobra proizvođačka praksa u kozmetici)
ISO 10000 (Porodica standarda kvaliteta)ISO 27005:2018 (Upravljanje rizikom po bezbjednost informacija)
ISO 13484:2016 (Sistemi menadžmenta kvalitetom- medicinska sredstva)
Standardi u ponudi agencije za pružanje intelektualnih usluga “ALFA KONSALTING”

Obuke

1. Obuke prema zahtjevima međunarodnih standarda.
2. Obuke za internog auditora po standardu ISO 19011:2018.
3. Obuke o dobroj higijenskoj praksi.
4. Obuke u oblasti upravljanja ljudskim resursima.
Obuke u ponudi agencije za pružanje intelektualnih usluga “ALFA KONSALTING”

Ostale usluge

1. Optimizacija proizvodnog procesa.
2. Reorganizacija poslovnih sistema.
3. Reinžеnjering poslovnih procesa.
4. Upravljanje rizicima u poslovnim sistemima.
5. Kontinuitet poslovanja nakon kriznih situacija.
6. Metode i tehnike za analizu poslovnog okruženja.
Ostale usluge u ponudi agencije za pružanje intelektualnih usluga “ALFA KONSALTING”