Miloš Todorović

  +387 65 910 944
 at@blic.net
  Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka
  Zanimanje: Marketing, menadžment ljudskih resursa, ostale trening usluge, poslovna komunikacija, upravljanje i organizacija MSP, timski rad, unapređenje prodaje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje prodajom i nabavkom, upravljanje promjena

Klijent: Centrum trade d.o.o., Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Željko Vidaković, dir.
Telefon: 051 389 700
E-pošta: vanja@centrumtrade.com
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2006 – 2007

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Carmen line d.o.o.,Trn – Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Zorislav Stojić, dir.
Telefon: 051 585 585
E-pošta: info@carmen-line.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2007 – 2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Gloria line d.o.o., Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Tanasije Jović, dir.
Telefon: 051 424 065
E-pošta: glorialine@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2007 – 2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Alba d.o.o., Zenica

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Džafer Dautbegović, dir.
Telefon: 032 442 851
E-pošta: alba-zenica@alba.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2008 – 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Institut za hidrotehniku građ.fakulteta u Sarajevu

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Tarik Kupusović, dir.
Telefon: 033 212 466
E-pošta: heis@heis.com.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2008 – 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Nova forma d.o.o., Šamac

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Marijan Mišić, dir.
Telefon: 054 612 253
E-pošta: office@novaforma-furniture.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2008 – 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Spektar drink d.o.o., Bijeljina

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Đorđe Slavinjak, dir.
Telefon: 055 212 280
E-pošta: sdrink@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2008 – 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Tržnica a.d., Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Radosav Grbić, dir.
Telefon: 051 222 450
E-pošta: info@trznica-bl.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2008 – 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Interprom d.o.o., Derventa

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Drago Knežević, dir.
Telefon: 053 333 059

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2008 – 2009
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: MKO Žene za žene, Sarajevo

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Seida Sarić, dir.
Telefon: 033 770 010
E-pošta: info@zenezazene.ba

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2008 – 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Repub. uprava za geod.i imov.-pravne poslove, Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Tihomir Gligorić, dir.
Telefon: 051 338 000
E-pošta: rgu_sop@inecco.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2009 – 2010

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: New Sanatron d.o.o, Novi Grad

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Željka Krpić, dir.
Telefon: 052 751 144
E-pošta: newsanatron@poen.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2009 – 2010

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Eko – Bel d.o.o., Trn – Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Vladimir Šušnjar, dir.
Telefon: 051 505 888
E-pošta: ekobel@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2009 – 2010

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent:Centar za socijalni rad, Banja Luka

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Borka Vukajlović, dir.
Telefon: 051 348 515
E-pošta: csrbl@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2010 – 2011

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“

Klijent: Rema trade d.o.o., Trn – Laktaši

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Radomir Remić, dir.
Telefon: 051 585 135
E-pošta: rema@inecco.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):2010 – 2011

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)
Trening „Bullet Proof Manager“